Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

ASV pārtikas iepakojums.

Svarīgi atzīmēt, ka atšķirībā no ES, kur riska novērtēšana un riska pārvaldība ir skaidri nodalīta starp EFSA un Eiropas Komisiju, ASV par pārtikas nekaitīguma uzraudzību atbildīgā FDA veic gan riska novērtēšanu, gan riska pārvaldību. Turklāt ar pārtiku saskarē nonākušo materiālu regulējums ir balstīts uz iedarbību, nevis migrāciju, kā tas ir ES.