Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Mašīnas, kas paredzētas darbam mežsaimniecībā un lauksaimniecībā

Mašīnām, kas paredzētas izmantošanai mežsaimniecībā un lauksaimniecībā, jāatbilst saskaņoto ES tiesību aktu prasībām, jo ​​īpaši Direktīvai 2006/42/EK, un tām ir jābūt CE marķējumam.