Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Kosmētikas drošības vērtētājs cosmetic safety assessor

Pirms kosmētikas līdzekļa laišanas tirgū katram kosmētikas līdzeklim ir jāveic drošuma novērtējums, ko veic kvalificēta persona.
 
Kosmētikas līdzekļu drošuma novērtēšanas princips ir spēkā visā ES un ir vienīgais pasaulē. Kosmētikas ražotājiem vai izplatītājiem ir pienākums pirms tā sauktās laišanas tirgū veikt visaptverošu katra kosmētikas līdzekļa novērtējumu, lai garantētu tā nekaitīgumu cilvēku veselībai.
Kosmētikas drošības vērtētājs cosmetic safety assessor
Lai izpildītu sarežģīto kosmētikas līdzekļu drošuma novērtētāja uzdevumu, ir jāizpilda noteiktas prasības, kas sīkāk izklāstītas ES Kosmētikas regulā (ES Kosmētikas regulas Nr. 1223/2009 10. panta 2. punkts. Nepieciešams diploms vai cits oficiāls kvalifikāciju apliecinošs dokuments, kas izsniegts, pabeidzot teorētisku un praktisku universitātes kursu farmācijā, toksikoloģijā, medicīnā vai līdzīgā specialitātē.
 
Tā kā ar šādu izglītību parasti nepietiek, lai kompetenti novērtētu kosmētikas līdzekļu drošumu, ir nepieciešamas papildu starpdisciplināras zināšanas, jo īpaši ķīmijā, toksikoloģijā, dermatoloģijā un kosmētikas tiesībās.