Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Inženiertehnisko izstrādājumu marķēšana.

Izņemot CE marķējumu un ATEX marķējumu, Direktīvā 2006/42/EK nav paredzēts īpašs marķējuma veids uz iekārtām, ja tas ir redzams, salasāms un neizdzēšams. Tāpēc marķējums jāpieliek mašīnas vietā, kas ir redzama no ārpuses un nav paslēpta aiz mašīnas daļām vai zem tās. Ņemot vērā iekārtas izmēru, izmantotajām rakstzīmēm jābūt pietiekami lielām, lai tās būtu viegli nolasāmas. Izmantotajai marķēšanas tehnikai jānodrošina, lai marķējumi netiktu izdzēsti iekārtas ekspluatācijas laikā, ņemot vērā paredzētos lietošanas apstākļus. Ja marķējums ir attēlots uz plāksnītes, tam jābūt pastāvīgi piestiprinātam pie iekārtas, vēlams, metinot, kniedējot vai līmējot.