Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Produkts, kas izveidots, apvienojot divas vai vairākas iekārtas

Ražojumu, kas izveidots, apvienojot divas vai vairākas iekārtas, vajadzības gadījumā kopā ar sastāvdaļām un, ja nepieciešams, kopā ar citām daļām, kas ir elektriski un mehāniski savstarpēji savienotas, lai izveidotu pilnīgu funkcionālu komplektu, uzskatāms par ražojumu, uz kuru attiecas Direktīva 2014/34. / ES. Šis kombinētais izstrādājums vai komplekss ir jālaiž tirgū vai jānodod ekspluatācijā atbildīgai personai (kas pēc tam būs šī kompleksa ražotājs) kā viena funkcionāla vienība. Šie mezgli var nebūt gatavi lietošanai, taču tiem ir nepieciešama pareiza uzstādīšana. Instrukcijās (II pielikums, 1.0.6.) tas ir jāņem vērā, lai atbilstība Direktīvai 2014/34/ES tiktu nodrošināta bez turpmākas atbilstības novērtēšanas, ja uzstādītājs ir pareizi ievērojis instrukcijas.