Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Ekodizaina direktīva 2009/125/EK

Ekodizaina direktīva 2009/125/EK pieprasa V pielikumā norādīto tehnisko dokumentāciju. Tehniskajai dokumentācijai jāļauj novērtēt ierīces atbilstību šīs direktīvas prasībām. Tehniskajā dokumentācijā ir jāietver vispārīgs produkta un tā paredzētā lietojuma apraksts. Attiecīgo ražotāja veikto vides novērtējuma pētījumu rezultāti vai, alternatīvi, atsauces uz vides novērtējuma literatūru vai gadījumu izpēti, ko ražotājs izmantojis, novērtējot, dokumentējot un produktu dizaina lēmumu noteikšana. Vides profils, ja nepieciešams pasākuma īstenošanai Dokumenti, kas apraksta mērījumu rezultātus atbilstoši izpildītajām ekodizaina prasībām