Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Ekspertu grupa par aizliegumiem un ierobežojumiem Eiropas Savienībā.

Ekspertu grupa, ko vada Komisija, apvieno valstu muitas ekspertus aizliegumu un ierobežojumu jomā. Visi Komisijas dienesti, kas ir atbildīgi par tiesību aktiem, kas ievieš robežu pasākumus, tiek mudināti informēt muitas ierēdņus par jaunākajiem notikumiem. Komisija arī apspriežas ar muitas pārstāvjiem par jautājumiem, kas saistīti ar muitas iestāžu ar muitu nesaistīto tiesību aktu aizliegumu un ierobežojumu ievērošanu.