Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Iepakošanas iekārtu sertifikācija

Produktu sertifikācija Iepakošanas iekārtas tiek izmantotas lielākajā daļā ražošanas jomu. Visās Eiropas Savienības valstīs tiek izmantotas iepakošanas iekārtas, un daudzas no šīm mašīnām ir īpaši paredzētas konkrētai konkrēta produkta ražošanas līnijai. Eiropas Savienības tirgū ir vajadzīgas tikai drošas, ekonomiskas un lietošanai piemērotas tehnoloģijas. CEN/TC 146 galvenais mērķis ir izstrādāt standartus, kas atbalsta Mašīnu drošības direktīvas pamatprasības, lai turpmāk nodrošinātu drošu iepakošanas iekārtu brīvu apriti Eiropā. Ir nepieciešams saskaņot iepakošanas iekārtu standartus visās Eiropas valstīs. Lielākais īpatsvars, kur tiek izmantotas iepakošanas iekārtas, ir lopbarības, dzērienu, pārtikas produktu, dažādu būvmateriālu iepakošanai, apstrādes rūpniecībā, farmācijas rūpniecībā.