Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR)

Cosmetic Product Safety Report Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) - daļa no produkta informācijas faila, dokumentācija, kas parāda, ka ir veikts CPSR drošības novērtējums, satur Kosmētikas regulas I pielikumā prasīto informāciju.