Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Lauksaimniecības tehnika, sertifikācija.

Sertifikācija ES. Eiropas Savienības tirgus apstiprināšanas noteikumi prasa ievērojamu pieredzi un zināšanas standartizācijas jautājumos. Praksē ir daudz gadījumu, kad lauksaimniecības mašīnas tiek projektētas, neņemot vērā direktīvu un saskaņoto standartu prasības, un pēc tam tās tiek ražotas un tirgotas, nenovērtējot atbilstību. Nepieciešams pastāvīgi palielināt lauksaimniecības tehnikas projektētāju un ražotāju informētību un izplatīt informāciju par atbilstības novērtēšanas sistēmu, ražotāju pienākumiem un būtiskām zināšanām par prasībām drošai un efektīvai lauksaimniecības tehnikai.