Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Mašīnas, kas paredzētas lietošanai ar pārtiku, kosmētikas vai farmācijas produktiem.

Mašīnas, kas paredzētas lietošanai ar pārtiku, kosmētiku vai farmaceitiskajiem produktiem, jāprojektē un jākonstruē tā, lai novērstu jebkādu infekcijas, slimības vai piesārņojuma risku, ievērojot šādas prasības: materiāli, kas nonāk vai ir paredzēti saskarei ar pārtiku, kosmētiku vai farmaceitiskajiem produktiem jāatbilst attiecīgo pārtikas, kosmētikas vai farmaceitisko produktu regulējošo noteikumu prasībām. Mašīnas jāprojektē un jākonstruē tā, lai šos materiālus varētu notīrīt pirms katras lietošanas reizes Visām virsmām, kas saskaras ar pārtiku, kosmētiku vai farmaceitiskajiem produktiem, izņemot vienreizējās lietošanas detaļu virsmas, jābūt gludām, bez malām, plīsumiem, kur var uzkrāties organiskās vielas. Viegli tīrāmām un dezinficējamām, ja iespējams, pēc viegli demontējamo daļu noņemšanas iekšējo virsmu izliekuma rādiusiem jābūt tādiem, lai varētu veikt tīrīšanu.