Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Materiāli, kas nonāk saskarē ar pārtiku, Regula 10/2011/ES

Materiāli, kas kontaktē ar pārtikas produktiem (FCMs) – tie ir visi materiāli un izstrādājumi, kas paredzēti kontaktam ar pārtikas produktiem, tajā skaitā tie, kuri jau atrodas kontaktā ar pārtikas produktiem, un tie, kuri stāsies kontaktā ar pārtikas produktiem vai pārnesīs savas sastāvdaļas uz pārtikas produktiem atbilstoši normāliem vai prognozējamiem lietošanas apstākļiem – saskaņā ar pamata bāzes aktu – Regulu (ES) Nr.1935/2004 (turpmāk tekstā – FCM Regula). FCM ietver pārtikas produktu iepakojumu, virtuves un galda traukus, kā arī priekšmetus, kas tiek izmantoti profesionālā ražošanā, pārtikas produktu pagatavošanā, uzglabāšanā un sadalīšanā.

Neviens Food Contact Material nav pilnībā inerts, un gala izstrādājumos ir vielas, tajā skaitā tās, kas tiek izmantotas izgatavošanā, kas veidojas ķīmisku reakciju rezultātā izgatavošanas laikā vai tās, kas atrodas produktā sadalīšanās produktu un piejaukumu izskatā. Tās var nonākt pārtikā, kā rezultātā saindējas cilvēki, kas lieto šo pārtiku. Tāpēc kopš 1976.gada ES likumdošana izvirza uzņēmumiem pamatprasības attiecībā uz materiāla drošību, ja tas kontaktē ar pārtikas produktiem, un attiecībā uz vielām, kas no tiem migrē, lai nodrošinātu augstu cilvēka veselības un patērētāju interešu aizsardzības līmeni, nodrošinot efektīvu iekšējā tirgus funkcionēšanu.

 

Regulā 1935/2004 izklāstīti vielu, kas tiek izmantotas FCM ražošanai, autorizācijas noteikumi, kuriem jāseko tajos gadījumos, kad konkrētais pasākums nosaka atļauto vielu sarakstu noteiktu FCM ražošanai. Tālākie konkrētie pasākumi var ietvert sevī prasības attiecībā uz sastāvu un testēšanu, kā arī ierobežojumus, tādus kā vielas skaits, kas var nonākt pārtikā. FCM regula ietver arī noteikumus marķēšanai, atbilstības dokumentācijai, izsekojamībai, kā arī pārbaudēm un kontrolei. To papildina Nolikums par prasībām attiecībā uz labu ražošanas praksi (GMP).