Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Materiāli, kas paredzēti pārtikas iepakošanai.

Jebkurš materiāls, kas paredzēts saskarei ar pārtiku un jau ir saskarē ar pārtiku vai par kuru ir pamatoti paredzams, ka tas nonāks saskarē ar pārtiku, tiek uzskatīts par materiālu, kas nonāk saskarē ar pārtiku (FCM). Tas ietver iepakojumu, galda piederumus, traukus, traukus, traukus, tvertnes, apstrādes iekārtas, griešanas dēļus utt. Materiāli un produkti, kas nonāk saskarē ar ūdeni, kurš paredzēts lietošanai pārtikā, no tā brīža, kad nonāk pārtikas uzņēmuma telpās, arī tiek uzskatīti par materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku.