Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Pārtikas iepakojums, Japāna.

Japānā materiālus, kas ir saskarē ar pārtiku, reglamentē valsts tiesību akti, kā arī nozares brīvprātīgi noteikumi. Pārtikas sanitārijas likums, kas pieņemts 1947. gadā, reglamentē pārtikas produktus, pārtikas piedevas, iekārtas un iepakojumu/konteinerus, kā arī pieļauj papildu specifikācijas. To papildina Pārtikas drošības pamatlikums. Turklāt Veselības, darba un labklājības ministrijas (MHLW) paziņojumā Nr. 370 ir noteiktas specifikācijas un standarti pārtikai, pārtikas piedevām un citiem materiāliem.