Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Pārtikas iepakojums, silikons.

Materiāli, kas nonāk saskarē ar pārtiku Silikoni un plastmasas ir ļoti universālas polimēru grupas, ko izmanto materiālos, kas nonāk saskarē ar pārtiku, taču silikoniem piemīt noteiktas īpašības, kas tos atšķir no plastmasām. Jebkura silikona mugurkaula pamatā pārmaiņus ir silīcija un skābekļa atomi.