Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Pilnvarotais pārstāvis, Atbildība.

Ražotājiem ārpus ES ir tiesības iecelt Eiropas pilnvaroto pārstāvi Eiropas Savienībā, un saskaņā ar dažām regulām tas ir jādara. Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem ES pilnvarotais pārstāvis būs atbildīgs par pārbaudi, vai ražotājs un viņa attiecīgā organizācija ir sagatavojuši ES atbilstības deklarāciju un tehnisko dokumentāciju, kurai ir veikta atbilstoša atbilstības novērtēšanas procedūra, kam seko CE uzlikšana. marķēšana. Pilnvarotajam pārstāvim ir tiesības būt par atbildīgo personu par atbilstību apliecinošu dokumentāciju, kā to nosaka Regula 2019/1020.