Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Ražošanas līnijas, sertifikācija, Direktīva 2006/42/EK, CE marķējums

Direktīvā 2006/42/EK ir skaidri noteiktas arodveselības un darba drošības pamatprasības mašīnu grupai, kas strādā kopā saskaņoti un ir savienotas ar iekraušanas un izkraušanas darbību sistēmu, ko savieno kontroles iestādes, lai ražotu, apstrādātu. , atsevišķu detaļu vai mezglu transportēšana vai iepakošana. Šie mezgli ir jāuzskata par pilnīgi jaunām mašīnām, un tāpēc tiem ir jābūt CE marķējumam saskaņā ar EN ISO 11161 mašīnu drošības standartu. Integrētās ražošanas sistēmas - ražošanas līnijas, nav paredzētas atsevišķu mašīnu drošības aspektu izskatīšanai, tas attiecas tikai uz tiem drošības aspektiem, kas ir svarīgi iekārtu un sastāvdaļu drošai savienošanai.