Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Bīstamu produktu paziņošana, izmantojot Drošības vārtu ātrās brīdināšanas sistēmu.

Eiropas Savienības dalībvalstis var ziņot par paredzētajiem korektīvajiem pasākumiem attiecībā uz produktiem, kas rada nopietnu risku, izmantojot Drošības vārtu ātrās brīdināšanas sistēmu, ja tās uzskata to par nepieciešamu patērētāju veselības vai drošības apdraudējuma dēļ. Var informēt, izmantojot drošības vārtu ātrās brīdināšanas sistēmu, par korektīviem pasākumiem, ko veikušas savas iestādes vai uzņēmēji, pamatojoties uz šo regulu, Savienības saskaņošanas tiesību aktiem un Regulu (ES) 2019/1020 saistībā ar produktiem, kas rada mazāk nekā nopietnu risku.