Сертифікація продукції, відповідальна особа косметика, Declaration of conformity, СЕ маркування, ЄС Сертифікат відповідності, косметична продукція реєстрація, матеріали, що контактують з харчовими продуктами, упаковка для харчових продуктів CPNP

Косметична продукція, відповідальна особа у Європейському Союзі. Cosmetic Product Responsible person EU.

Європейське право висуває дуже суворі вимоги до безпеки косметики.

 

У Європейському Союзі закон про косметику регулюється Регламентом (ЄС) №1223/2009. Закон про цей Регламент дозволяє забезпечити однаковий, високий рівень безпеки косметики у всіх країнах ЄС, а з іншого боку – вільний обмін товарами між різними країнами ЄС.

 

Перед виходом ринку кожен косметичний засіб підлягає суворої оцінці безпеки. Це багатоетапна процедура, основними елементами якої є докладний аналіз токсикологічних даних окремих компонентів косметичного засобу і результатів випробувань готового продукту.

 

Відповідно до Регламенту, на ринку можуть бути розміщені лише ті косметичні продукти, для яких призначено відповідальну особу.

Косметична продукція, відповідальна особа у Європейському Союзі. Cosmetic Product Responsible person EU.

Виробник може призначити відповідальною особою фізичну чи юридичну особу - резидент ЄС. Коли виробник резидент не є Європейським Союзом, призначення відповідальної структури є обов'язковим.

 

Responsible person (cosmetics) є гарантом того, що косметичний продукт, який вперше представлений на ринку Співтовариства, відповідає вимогам косметичного Регламенту. У документі наведено конкретні положення, яким особа повинна забезпечити дотримання, зокрема це загальні зобов'язання, такі як забезпечення безпеки косметичних засобів, належна виробнича практика, проведення оцінки безпеки продукту або зберігання відповідної документації.

 

Якщо розміщений на ринку косметичний засіб не відповідає вимогам, необхідно вжити заходів, що коригують, або, якщо необхідно, для його вилучення з ринку або відкликання його у користувачів.

 

Крім того, якщо косметичний продукт становить небезпеку для здоров'я людини, негайно повідомляється про це компетентним національним органам держав-членів ЄС, в яких надано засіб, та державі-члену, де є документація на продукт, із зазначенням подробиць, зокрема щодо невідповідності та вжитих коригувальних заходів.

 

Відповідальна особа повинна співпрацювати з компетентними органами на їх мотивоване прохання вжити всіх заходів для усунення небезпек, пов'язаних з продуктами, які вони зробили доступними на ринку, надавати всю інформацію, необхідну для демонстрації відповідності продукту конкретним вимогам мовою, зрозумілою для цього органу.

 

Споживач, щоб зробити усвідомлений вибір, повинен мати можливість звернутися до відповідальної особи за певними даними про продукт. З цієї причини дані та адреса відповідальної особи повинні вказуватися на маркування кожного косметичного засобу. Крім того, саме компетентні національні органи повинні запитувати список косметичних продуктів, що містять речовини, безпека яких викликає серйозні сумніви, особливо коли повідомляється про серйозні побічні реакції, викликані таким продуктом.

 

Відповідальна особа зобов'язана забезпечити відповідність косметичного продукту вимогам Регламенту 1223/2009 ЄС.

 

Компанія Center for Testing and European Certification, як «Відповідальна особа», маючи у своєму штаті компетентних співробітників з косметичної продукції, може допомогти виробникам косметичних продуктів з третіх країн, при розміщенні на ринку ЄС косметичної продукції, відповідність цих продуктів вимогам косметичного законодавства ЄС, відповідність Регламенту (EC) № 1223/2009, який регулює сферу косметики у Європі.

 

Метою Регламенту (ЄС) № 1223/2009 є захист здоров'я населення, а також для узгодження правил у Європейському економічному просторі (ЄЕП) для досягнення єдиного ринку косметичної продукції.

 

Відповідальна особа, відповідно до вимог Регламенту (EC) № 1223/2009, має бути призначена на кожній косметичний продукт, що розміщується на ринку в рамках ЄЕП, але може бути призначена одна «Відповідальна особа» на всі продукти. На один косметичний продукт (найменування) не може бути призначено дві «відповідальні особи».

 

Одним із обов'язків «Відповідальної особи» є підготовка інформації про продукт – складання PIF, який повинен зберігатися протягом 10 років після дати, на яку останню партію косметичного продукту було розміщено на ринку ЄС.

 

У разі, якщо є зацікавленість у призначенні відповідальної особи в Європейському Союзі, можете звернутися до нашої компанії.