Сертифікація продукції, відповідальна особа косметика, Declaration of conformity, СЕ маркування, ЄС Сертифікат відповідності, косметична продукція реєстрація, матеріали, що контактують з харчовими продуктами, упаковка для харчових продуктів CPNP

ДСТУ EN ISO 12100 Безпечність машин. Загальні принципи проектування. Оцінювання ризиків та зменшення ризиків

Стандарт EN ISO 12100:2010 - Безпека машин Safety of machinery - General principles for design - Risk Assessment and Risk Reduction При проектуванні машини проектувальник повинен враховувати як продуктивність машини, а й безпеку оператора. Директива з машинобудування 2006/42/EC вимагає, щоб виробники машин та їх уповноважені представники виконували основні та особливі вимоги, що містяться у гармонізованих стандартах на машини. Зобов'язання проводити оцінку ризику обладнання випливає безпосередньо з основних вимог Директиви з машинобудування.