Сертифікація продукції, відповідальна особа косметика, Declaration of conformity, СЕ маркування, ЄС Сертифікат відповідності, косметична продукція реєстрація, матеріали, що контактують з харчовими продуктами, упаковка для харчових продуктів CPNP

Регламент (EC) No 1935/2004 про матеріали та вироби, призначені для контакту з харчовими продуктами

Регламент (EC) No 1935/2004 про матеріали та вироби, призначені для дотику до харчових продуктів, встановлює загальні вимоги, яким повинні відповідати всі кінцеві матеріали та вироби, призначені для контакту з харчовими продуктами, без друку та з печаткою, незалежно від виду сировини , з яких вони були виготовлені.

У додатку I до Закону є список груп матеріалів та продуктів, які мають бути охоплені окремими конкретними правовими актами:

Активні та інтелектуальні матеріали та продукти.

Клеї.

Керамічні вироби

Корок

Вироби гумові.

Скло.

Іонообмінні смоли.

Метали та сплави.

Папір та картон.

Пластмаси.

Друковані фарби.

Регенерована целюлоза.

Силікони.

Вироби текстильні.

Лаки та покриття.

Дерево.

Віски.

Детальні вимоги до цих матеріалів містяться у відповідних спеціальних директивах. Конкретні вимоги ЄС були встановлені для:

· пластмаси (Регламент (ЄС) 10/2011 з поправками, Регламент (ЄС) No 282/2008 з поправками 2015/1906);

· Керамічні вироби (Директиви: 84/500/EEC та 2005/31/EC);

· Регенерована целюлозна плівка (Директива 2007/42/ЄС);

· Гума (Директива 93/11/EEC).

Крім того, пластмаси, покриття та клеї були охоплені Регламентом (ЄС) 1895/2005, та були видані акти для всіх продуктів:

Постанова (ЄС) № 1935/2004.

Регламент (ЄС) № 2023/2006 з виправленням 282/2008.

Регламент (ЄС) № 450/2009.

Рішення ЄС про 2,4,4'-трихлор-2'-гідроксидіфеніловий ефір.

Відповідно до законодавства ЄС не встановлено особливих вимог щодо паперу та картону, друкованих фарб, лаків та покриттів, металів та сплавів, дерева, пробки, скла, силіконів, восків, іонообмінних смол, клеїв та текстилю. Тому оцінка їхньої безпеки для здоров'я має ґрунтуватися на національних правилах. Усі правила, видані в ЄС щодо матеріалів та продуктів, призначених для контакту з харчовими продуктами, були включені до національного законодавства.

Регламент (ЄС) № 1935/2004 є основним правовим актом щодо матеріалів та виробів, призначених для контакту з харчовими продуктами, застосовним як основний правовий акт у всіх країнах Співтовариства. Відповідно до ст. 3 цього Регламенту, матеріали та продукти, що контактують з харчовими продуктами, повинні бути виготовлені відповідно до Належної виробничої практики (GMP), щоб за нормальних або передбачуваних умов використання їх інгредієнти не мігрували в їжу в кількостях, які можуть становити ризик для здоров'я людини, викликати несприятливі зміни у складі їжі чи погіршення її органолептичних показників.

Регламент ЄС вимагає отримання дозволів Співтовариства на нові речовини, подання письмової декларації про відповідність та впровадження системи відстеження продукту.

Законодавчий Акт ЄС про матеріали та продукти для контакту з харчовими продуктами накладає зобов'язання створювати списки речовин, дозволених для використання у процесі їх виготовлення та обробки (позитивні списки), та встановлювати прийнятні обмеження для глобальної та конкретної міграції чи вмісту в кінцевому продукті.

Директива 2002/72/EC містить переліки речовин, дозволених для використання у виробництві пластмасових матеріалів та виробів, призначених для контакту з харчовими продуктами, та встановлює прийнятні межі міграції. Списки відкриті та можуть бути змінені в результаті оцінки нових хімічних речовин або переоцінки речовин, які вже внесені до списку. З цієї причини до Директиви 2002/72/ЄС час від часу вносяться зміни.

Перед включенням до списку дозволених речовин кожна речовина оцінюється Європейським агентством з безпеки харчових продуктів (EFSA) щодо безпеки з точки зору передбачуваного використання. Речовина перевіряється на прийнятне добове споживання (ADI) або толерантне добове споживання (TDI) і на цій основі встановлюється прийнятна межа специфічної міграції (SML) з урахуванням усіх джерел впливу цієї речовини.

В області випробувань, що перевіряють відповідність продуктів встановленим межам міграції речовин у модельні рідини, що імітують дію харчових продуктів, директиви ЄС (82/711/EEC, 93/8/EEC, 97/48/EC та 85/572/EEC) є ключовими єдиними правилами у Співтоваристві.

Дерево - широко використовується у виробництві різних предметів первинного чи вторинного контакту з харчовими продуктами, такі як дерев'яні ложки, дерев'яні дошки, хлібниці, коробки для чаю тощо.

 

Дерев'яні матеріали спеціально не регулюються в Європейському Союзі.

В даний час на рівні ЄС немає конкретних правил для будь-яких не вказаних матеріалів. Проте вони мають відповідати Регламенту № 1935/2004 та № 2023/2006. Ці матеріали включають, наприклад, папір, картон, скло, дерево, метали, покриття, клеї, силікони та друкарські фарби.

Заява про відповідність, видана компанією, не є обов'язковою для цих матеріалів, але відповідність має бути підтверджена відповідною документацією. У цих випадках для перевірки відповідності повинні використовуватися рекомендації Ради Європи, стандарти чи наукові публікації.

 

У зв'язку з тенденцією до незвичайної та сучасної подачі страв заклади громадського харчування постійно шукають нові способи подачі страв, але часто забувають, що не кожен матеріал нешкідливий та підходить для контакту з харчовими продуктами.

Багато матеріалів можна використовувати лише при дотриманні особливих вимог і обережності. У сфері громадського харчування незнання, поверхово навчений персонал і брак місця та часу часто означають, що не дотримуються необхідних інструкцій щодо застосування та догляду. Недотримання може швидко призвести до небезпечних для здоров'я наслідків.

 

Офіційного визначення терміну «безпека харчових продуктів» немає. Однак так званий «Рамковий регламент» (ЄС) № 1935/2004 застосовується до всіх матеріалів, які використовуються у прямому контакті з харчовими продуктами. Щодо безпеки та придатності до використання, вимоги засновані на Законі про харчові продукти та споживчі товари.

Необроблена деревина лише в обмеженій мірі та в дуже обмежених варіантах підходить для використання в контакті з харчовими продуктами.

 

Дубильні кислоти та смоли, що виділяються при обробці деревини, стримують поширення мікробів та бактерій, але залишкова волога може легко осідати в порах та отворах, з'єднуватися з залишками їжі, соків та м'ясною кров'ю та утворювати суперечки плісняви ​​та інших шкідників на поверхні деревини.

Дерев'яний посуд не можна мити в посудомийній машині, що знижує варіант застосування в ресторанному бізнесі.

 

УФ світло має відносно високий рівень енергії, який може бути шкідливий для матеріалів. Оскільки матеріали, що контактують з харчовими продуктами, часто піддаються впливу сонячного УФ-випромінювання, полімерний матеріал додаються УФ-фільтри для запобігання деградації. УФ-фільтри використовуються для запобігання як швидкій деградації пакувального матеріалу для харчових продуктів, так і харчових продуктів, що містяться всередині. Деякі УФ-фільтри діють як УФ-екрани, поглинаючи шкідливе УФ-світло. Вони непрозорі та захищають як продукти харчування, так і пакувальний матеріал. Інші УФ-екрани засновані на органічних сполуках та діють як інгібітори ультрафіолетового розкладання.

Крім використання у матеріалах на полімерній основі, УФ-фільтри додаються до друкованих фарб. Тут вони виступають у ролі фотоініціаторів, які запускають реакцію, яка зрештою швидко висихає чорнилом і запобігає виділенню інших речовин, що містяться в чорнилі, в їжу. Однак самі вони можуть потрапляти до продуктів харчування.

 

 

Спостерігається вилуговування УФ-екранів як з друкарських фарб, так і з полімерів. Вплив деяких із цих хімічних речовин на організм людини також був перевірений in vitro або in vivo. Особливе занепокоєння викликають хімічні речовини з великими обсягами виробництва, як це визначено ОЕСР (Організацією економічного співробітництва та розвитку). Такі речовини виробляються у кількостях понад 1000 т/рік.