Сертифікація продукції, відповідальна особа косметика, Declaration of conformity, СЕ маркування, ЄС Сертифікат відповідності, косметична продукція реєстрація, матеріали, що контактують з харчовими продуктами, упаковка для харчових продуктів CPNP

Завдання Уповноваженого представника.

Уповноважений представник виконує такі завдання:

засвідчується, що EU Declaration of conformity та технічна документація складені та виробник виконав відповідну процедуру оцінки відповідності;

мати копію технічної документації на виріб, декларацію про відповідність ЄС та копію відповідних сертифікатів, включаючи будь-які зміни та доповнення, видані відповідно до вимог;

перевіряти реєстраційні зобов'язання виробника, викладені у європейському законодавстві, якщо такі існують;

надати наглядовим компетентним інституціям всю інформацію та документацію, необхідні для демонстрації відповідності пристрою, офіційною мовою Союзу;

надіслати виробнику будь-який запит компетентного органу держави-члена, в якому Уповноважений представник має зареєстроване місцезнаходження щодо зразків або доступу до пристрою і переконатися, що компетентний орган отримує зразки або йому надано доступ до пристрою;

співпрацювати з владою щодо будь-яких запобіжних чи коригувальних дій, що вжиті для усунення або, якщо це неможливо, зниження ризиків, створюваних виробом;

негайно інформувати виробника про скарги користувачів та про передбачувані інциденти, пов'язані з продукцією;

у разі подій, про які першим дізнається виробник, Уповноважений представник негайно інформується та проводить із виробником аналіз події.

Уповноважений представник повинен тісно співпрацювати з виробником і негайно передавати будь-яку інформацію, що надходить від компетентних органів. У разі особливого запиту з боку компетентних органів, особливо щодо звітності про інциденти, Authorized representative узгодить з виробником заяву про позицію