Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Atbilstības deklarācija, pārtikas iepakojums.

Regula ES 1935/2004 aptver visus materiālus un izstrādājumus, kas kontaktē ar pārtikas produktiem un ir paredzēti kontaktam ar pārtikas produktiem. Regula garantē, ka materiāli, kas kontaktē ar pārtikas produktiem, neapdraud cilvēka veselību un nemaina sastāvu, smaržu vai pārtikas produkta garšu.

 

Regulā arī ir norādīti konkrēti pasākumi dažādā materiālu grupām: plastmasām (ieskaitot pārstrādātas plastmasas), keramikai, reģenerētai celulozei, aktīviem un intelektuāliem materiāliem.

 

Dotā vienošanās Regula aptver materiālus, kas:

  • paredzēti kontaktam ar pārtikas produktiem;
  • jau ir kontaktā ar ēdienu;
  • ir paredzams kontakts ar ēdienu.

 

Eksistē daudzas jomas, kur var izmantot materiālus, kas kontaktē ar pārtikas produktiem, sākot ar pārtikas iepakojumu, beidzot ar ražošanas aprīkojumu, konveijera lentām un patēriņa virtuves precēm.

 

Visi materiāli, kas kontaktē ar pārtikas produktiem, kuriem tiek piemērota harmonizētā Eiropas likumdošanā, pieprasa Atbilstības deklarāciju (DoC). Šajā dokumentā tiek norādīts, ka materiāli atbilst spēkā esošajām normām, nodrošināt materiālu drošības un savietojamības ar pārtikas produktiem apstiprināšanu.

declaration of conformity atbilstbas deklaracija

Atbilstības deklarācijas sastādīšana nekad nav vienkārša, ar konfliktējošām interesēm un prasībām, ir svarīgi patērēt laiku rūpīgas DoC izstrādei, lai samazinātu atbildību un nodrošinātu to, ka jūsu uzņēmums ir darījis visu, lai beigu materiāls atbilstu ES likumdošanai par kontaktu ar pārtikas produktiem. Svarīgi ir nodrošināt to, ka jūsu uzņēmums ir saņēmis no jūsu materiāla piegādātājiem informāciju, kas atbilst DoC sagatavošanai.

 

Ir svarīgi atcerēties, ka tieši importētājs no ES atbild par to, lai jebkuri materiāli un izstrādājumi, kas kontaktē ar pārtikas produktiem, kurus viņš importē, atbilstu ES likumdošanai par kontaktu ar pārtikas produktiem, jo importētājs izvieto šos produktus tirgū.

 

Atbilstības deklarācija (DOC) pārtikas kontakta materiāliem -  Declaration of Compliance (DOC) for Food Contact Materials

 

Likumdošana ES par kontaktu ar pārtikas produktiem ir noteikusi obligāto prasību par to, ka operatori iesniedz rakstisku atbilstības deklarāciju (DOC) noteiktiem materiāliem, kas kontaktē ar pārtikas produktiem (piemēram, plastmasām).

 

Jāzina, kuriem materiāliem no tiem, kas kontaktē ar pārtikas produktiem, ir nepieciešama atbilstības deklarācija (DOC) un kam jāiesniedz atbilstības deklarācija. ES DOC ir obligāta plastmasām, kas kontaktē ar pārtikas produktiem (ieskaitot pārstrādātas plastmasas), aktīviem un viediem materiāliem, keramikai un reģenerētai celulozes plēvei. Citiem materiālu tipiem, kas kontaktē ar pārtikas produktiem (piemēram, papīrs, tinte), Atbilstības deklarācija uz doto brīdi nav obligāta.

 

ES Regula par plastmasām pieprasa arī to, lai gataviem plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, to starpposma ražošanas stadiju produktiem, kā arī vielām, kas paredzētas šo materiālu un izstrādājumu izgatavošanai, ir nepieciešams rakstisks iesniegums par atbilstību.

 

Monomēra vai piedevas ražotājs: jānodrošina, lai viela tiktu pielaista pie izmantošanas un atbilstu ierobežojumiem un specifikācijām, kas uzskaitītas Savienības sarakstā.

Starpposma plastikāta produkta ražotājs – jānodrošina, lai visi monomēri un piedevas ir atļauti, un jānorāda izmantošanas apstākļi, pie kuriem var tikt ievērotas migrācijas robežas.

Gala materiāla vai izstrādājuma, kas kontaktē ar pārtikas produktiem, ražotājs: jānorāda izmantošanas apstākļi, pie kuriem var tikt ievēroti ierobežojumi un migrācijas robežas. Parasti migrācijas testēšana tiek veikta uz gataviem materiāliem un izstrādājumiem, kas kontaktē ar pārtikas produktiem, lai pārbaudītu atbilstību.

 

Turklāt, atbilstoši noteikumiem, kas skar plastmasas, rakstiskai materiālu, kas kontaktē ar pārtikas produktiem, atbilstības deklarācijai jāsatur noteikta informācija. Deklarāciju var arī modificēt, lai izmantotu ar citiem materiālu tipiem, kas kontaktē ar pārtikas produktiem.

 

Mūsu speciālisti ir gatavi sagatavot Atbilstības deklarāciju, ja tiks sniegta visa nepieciešamā informācija par produktu, tajā skaitā testēšanas protokoli.