Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

EK atbilstības sertifikāts

ES atbilstības sertifikātus un citus atbilstības sertifikātus vienmēr jāizsniedz paziņotajai institūcijai. Tā kā paziņotajai institūcijai vienmēr jāpilda savas vērtēšanas funkcijas nozīmējošās dalībvalsts jurisdikcijā, tai jāinformē izziņošanas iestādi, kurai jābūt iespējai kontrolēt visu institūciju, to tai jāuzņemas atbildība par savu darbību.

Ja atbilstības vērtēšanas institūcija iesniedz atskaiti par testēšanu, kas ietilpst tās kompetencē kā atbilstības vērtēšanas iestādei, tā var izsniegt ES sertifikātus par tipa pārbaudi – sertifikātu, kurā norādīts paziņotās iestādes nosaukums un identifikācijas numurs. Paziņotajai iestādei nekādā gadījumā nedrīkst izsniegt atskaiti par testēšanu, norādot izziņotās iestādes numuru attiecībā uz testēšanu, kas nav norādīta likumdošanā, neatkarīgi no tā, vai šo testēšanu tā veic pati vai to veic cita iestāde. Turklāt, paziņotā iestāde var izmantot tikai savu numuru atbilstības vērtēšanas darbībā, kas tiek veikta atbilstības vērtējuma moduļa ietvaros, kas pieprasa notificējošās iestādes dalību un par kuru tika paziņots.

 Paziņotajai iestādei jāpieprasa ražotājam realizēt atbilstošus korekcijas pasākumus, un, nepieciešamības gadījumā, apturēt ES Sertifikāta, kas izsniegts ražotājam darbību, vai anulēt to, ja pārbaudes laikā tiek konstatēts, ka produkts vairs neatbilst Eiropas saskaņotajām prasībām.

 

CE marķējums ir obligāta un redzama zīme, kas norāda, ka atbilstošie produkti var tikt izvietoti Eiropas telpas tirgū.

 

Marķējumu CE var uzklāt tikai tad, kad atbilstības apstiprināšanas procedūra ir demonstrējusi atbilstību svarīgākajām prasībām. Atkarībā no riskiem, kas saistīti ar produktu, šī procedūra variējas no vienkārša atbilstības vērtējuma no ražotāja puses līdz pilnvarotās iestādes pārbaudei vai kvalitātes nodrošināšanas sistēmas ieviešanai.