Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Harmonizētais Eiropas standarts EN 60204-1

Harmonizētais Eiropas standarts EN 60204-1 (EN 60204-1:2006/A1:2009, EN 60204-1:2006/AC:2010) ir viens no svarīgākajiem mašīnu drošības standartiem (Direktīva 2006/42/EK).

 

Jaunajās standarta versijās, sākot ar 2006.gadu, svarīgākās izmaiņas ir skārušas programmējamās elektroniskās sistēmas, kas ļauj izmantot programmnodrošinājumu, programmējamās elektroniskās sistēmas mašīnas drošības sistēmās.

 

Standarts EN 60204-1 sniedz drošības instrukciju un rekomendācijas mašīnu elektroaprīkojumam. EN 60204-1 ietver drošības prasības elektroaprīkojumam, aprīkojuma elektroniskās un datorvadības sistēmām un mašīnu sistēmām, taču izslēdz spēka ķēdes, kur elektrība tiek izmantota tieši kā darba instruments. Šie elektriskie tehnikas noteikumi attiecas tikai uz stacionārām mašīnām, kas paredzētas darbam apvienojumā ar citām mašīnām. EN 60204-1 sniedz konkrētas instrukcijas mašīnu drošais ekspluatācijai, kur elektriskais un elektroniskais aprīkojums tiek pieslēgts pie mašīnas, attiecas tikai uz aprīkojumu, kurš strādā ar nominālu barošanas spriegumu zemāk par 1000V maiņstrāvai vai 1500V līdzstrāvai vai ar nominālām barošanas frekvencēm, zemāk par 200Hz.

 

EN 60204-1 neietver instrukciju tehnikai, kas paredzēta izmantošanai atklātā gaisā, šahtās un degvielas vidē.