Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Izdevumi (izmaksas, cena) preces sertifikācijai Eiropas Savienības tirgum

Cik maksā CE marķējums?

 

Izmaksas produkcijas sertifikācijai Eiropas Savienības tirgum ir atkarīgas no paredzētās produkta izmantošanas, piemērojamās likumdošanas, piemērojamajiem standartiem, klasifikācijas un no tā, vai nepieciešama trešās puses informēšana.

 

Balstoties uz attiecīgo informāciju par produktu, sertifikācijas eksperti vai sākotnēji norādīt izmaksas un procedūras, kas nepieciešamas izstrādājuma sertifikācijai.

 

CE marķējuma iegūšanas izmaksas variējas un ir atkarīgas no vairākiem faktoriem, papildus visam, ietverot sekojošo:

  • tips, raksturs, risks un paredzamā produkta izmantošana;
  • kādas prasības un kādas direktīvas piemērojamas produktam – atcerieties, ka produktus var aptvert vairāk nekā viena ES direktīva;
  • vai ražotājam ir resursi un pieredze noteiktiem vai visiem iekšējiem atbilstības vērtējumiem;
  • vai ir nepieciešama palīdzība, lai izveidotu un sastādītu nepieciešamos dokumentus, tādus kā Tehniskais fails.

Pirms sākt aprēķināt iespējamās CE marķējuma iegūšanas izmaksas, ražotājiem jānosaka sekojošais:

  • kāda ES likumdošana ir piemērojama produktam;
  • kādas ir drošības un darba higiēnas pamatprasības;
  • kādi standarti tiek izmantoti, harmonizētie vai nacionālie;
  • kādas sertifikācijas procedūras tiek izmantotas.

 

CE marķējuma iegūšanas izmaksas ir cieši saistītas ar to, cik laika jāpatērē konsultantiem, testēšanas laboratorijām un sertifikācijas iestādēm, lai veiktu produkta ekspertīzi saskaņā ar ES likumdošanu.

 

Mūsu kompānija piedāvā kompleksus CE marķējuma pakalpojumus produkcijas ražotājiem, tajā skaitā Pilnvarotā pārstāvja pakalpojumus Eiropas Savienībā.

 

Viena no svarīgākajām problēmām, veicot atbilstības vērtējumu ES, ir CE marķējuma un nepieciešamo testu, kas nepieciešami saskaņā ar Eiropas direktīvām, procesa izpratne.

 

Vairākumam produktu, kas tiek piegādāti Eiropas Savienības iekšējam tirgum, nav nepieciešamības saņemt ES Atbilstības sertifikātu, kuru izsniedz paziņotās institūcijas, pietiek ar ES deklarāciju. ES Atbilstības deklarāciju sastāda un paraksta ražotājs vai pilnvarotais ES pārstāvis.