Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Tirgus uzraudzības iestāžu pilnvaras un pienākumi Eiropas Savienībā, jauna regula.

Jaunie produktu drošuma noteikumi

paplašina produktu atsaukšanas noteikumus, nosakot uzņēmumiem lielāku atbildību;

piešķir tirgus uzraudzības iestādēm lielākas pilnvaras;

uzliek par pienākumu e-komersantiem sadarboties ar varas iestādēm, lai novērstu riskus;

atļauj tirgus uzraudzības iestādēm izdot rīkojumus divu darbdienu laikā izņemt bīstamus produktus;

nodrošina, ka produktus var pārdot tikai Eiropas Savienībā reģistrēts ražotājs, importētājs vai izplatītājs, kas uzņemas atbildību par tirgū laisto produktu drošību;

produkta atsaukšanas gadījumā sniedz patērētājiem tiesības uz remontu, produkta nomaiņu vai naudas atmaksu.