Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Materiāli, kas kontaktē ar pārtikas produktiem, Regula (ES) Nr. 10/2011

Materiāli, kas kontaktē ar produktiem ir materiāli un izstrādājumi, kas paredzēti kontaktam ar pārtikas produktiem:

  • iepakojuma materiāli;
  • galda piederumi un trauki;
  • pārstrādes aprīkojums;
  • konteineri;
  • materiāli un izstrādājumi, kas kontaktē ar ūdeni, ko patērē cilvēks.

Neaptver fiksētus tīklus un ūdensapgādes aprīkojumu.

Līdz mūsdienām ES līmenī tika pieņemti tikai daži konkrēti pasākumi, piemēram, attiecībā uz plastmasām un keramiku. Konkrēti drošības pasākumi pēc savas dabas ir realizācijas pasākumi, tāpēc speciālu pasākumu esamība vai neesamība noteiktiem materiāliem, kas kontaktē ar pārtikas produktiem, tieši ietekmē vispārējo drošības prasību izpildi un tirgus mērķu sasniegšanu. Konkrētu pasākumu trūkums noteiktiem FCMs atstāj iespēju dalībvalstīm pieņemt šādus pasākumus nacionālajā līmenī, kas rada iekšējās tirgus barjeras, ne obligāti nodrošinot FCM drošību.

 

Migrācija – tā ir ķīmisko vielu pārnese no iepakojuma pārtikas produktos.

 

Eiropas vienošanās (ЕS) Nr. 1935/2004 pieprasa, lai šāda migrācija neapdraudētu cilvēku veselību, neizraisītu organoleptiķu stāvokļa pasliktināšanos un nemainītu pārtikas sastāvu.

 

Attiecībā uz plastikāta materiāliem Eiropas plastikāta regulā (ES) Nr.10/2011 tiek noteikta kopējā migrācijas robeža 60mg/kg robežās kopējai visu migrējošo vielu summai, kā arī konkrētas migrācijas robežas vairāk kā 1000 monomēriem un piedevām, tādiem kā formaldehīds, bisfenols. Bet pirmējie aromātiskie amīni (PAA) un ftalāti veido spilgtākos piemērus.

 

Turklāt, tā saucamās netīši pievienotās vielas (NIAC), ķīmiskās vielas, kas var rasties kā izejvielu, sadalīšanās produktu, ķīmisko vielu sadalīšanās piejaukumi, jāizskata un jāvērtē saistībā ar to toksikoloģisko risku atbilstoši 19.pantam.

 

Vispārējā migrācija aptver visus vielu veidus, kas tiek pārnesti no pārtikas produktu iepakojuma uz pārtikas produktiem, neatkarīgi no to dabas un toksikoloģiskā profila.

 

Mēs piedāvājam kompleksu migrācijas testēšanu atbilstoši starptautiskajam harmonizētajam standartam EN 1186 visiem pārtikas iepakojuma materiālu veidiem, izmantojot etiķskābes, etanola, izooktāna, augu eļļas pārtikas imitatorus.

 

Piedāvājam speciālus testus plaša spektra ķīmisko vielu migrācijai visiem pārtikas iepakojumu veidiem: formaldehīds, bisfenols A, pirmējie aromātiskie amīni (PAA) vai ftalāti utt. Plastmasas materiāliem vairākumam šo testu atbildīs standarta sērija EN 13130.

 

Juridiski obligātās prasības attiecībā uz iepakojuma materiāliem pamatā aprobežojas ar pārtikas produktu iepakojumu. Detalizētas prasības pārtikas produktu iepakojumam īpaši tiek izvirzītas Eiropas Savienībā.

 

Pārtikas iepakojums uun visi materiālu un izstrādājumu veidi, kas paredzēti kontaktam ar pārtikas produktiem, ir labi reglamentēti Eiropas Savienībā. Galvenokārt tiek regulēta migrācija, specifiska migrācija noteiktām ķīmiskām vielām, kā arī vispārējā migrācija no dažādiem iepakojuma materiāliem pārtikas produktiem.

 

Vēršoties mūsu kompānijā, jūs varat būt pārliecināti, ka darbs tiks izpildīts termiņā un atbilstoši Eiropas prasībām.

 

Ja ir pieejama dokumentācija un testēšanas protokoli, varam palīdzēt sastādīt Atbilstības deklarāciju – Declaration of compliance.