Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Pretenzijas par kosmētikas produktiem.

Patērētājs būtu jāaizsargā no maldinošiem apgalvojumiem par iedarbīgumu un citām kosmētikas līdzekļa īpašībām. 
 
Jo īpaši piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/29/EK, kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem. Turklāt Komisijai sadarbībā ar dalībvalstīm būtu jānosaka kopēji kritēriji konkrētu apgalvojumu paušanai attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem.
Pretenzijas kosmētikas sertifikācija Eiropas Savienībā
Komisija, apspriežoties ar dalībvalstīm, ir izstrādājusi vadlīnijas, lai nodrošinātu to, ka apgalvojumiem piemēro kopīgus kritērijus un tos vienoti interpretē, jo īpaši, lai ar šādiem apgalvojumiem nemaldinātu patērētāju.
 
To kosmētikas līdzekļu, kurus dara pieejamus tirgū, marķējumā un reklāmas pasākumos neizmanto tādu tekstu, nosaukumus, preču zīmes, attēlus un figurālas vai citas zīmes, kas kosmētikas līdzekļiem piedēvē īpašības vai funkcijas, kādas tiem nepiemīt.