Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Profesionālās tirdzniecības iekārtas CE marķējums

Vairumā gadījumu uz jebkuru komerciālu iekārtu, kurai ir elektriska sastāvdaļa, attiecas Direktīvas 2014/30/ES (tehnisko iekārtu elektromagnētiskā savietojamība), 2014/35/ES (zemsprieguma iekārtas un sistēmas) prasības, tostarp uz saldētavām, kas uz šīm ES direktīvām attiecas ledusskapji, plaukti, skapji, kases aparāti, termināļi, apgaismes ķermeņi un cits tehniskais aprīkojums. Tāpat dažādas komercuzņēmumos izmantojamās tehnoloģiskās iekārtas, krāsnis, kombinētās krāsnis, konvekcijas krāsnis, fritieri, grili un citas iekārtas.