Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Jaunās Eiropas Savienības regulas uzraudzības iestādes

Regulas mērķis ir stiprināt tirgus uzraudzību produktiem, uz kuriem attiecas ES saskaņošanas tiesību akti. Kāpēc? Nodrošināt augstu veselības un drošības aizsardzības līmeni kopumā un darbā, kā arī patērētāju, vides, sabiedrības drošības un citu sabiedrības interešu aizsardzību. Tirgus uzraudzības regula ne tikai nosaka tiesību aktus un procedūras komersantiem, bet arī regulē to sadarbības sistēmu ar uzraudzības iestādēm. Tas attiecas uz ES importēto produktu kontroli. Saskaņā ar 2019. gada 20. jūnija Regulu (ES) 2019/1020 par tirgus uzraudzību un produktu atbilstību gandrīz visas preces, uz kurām attiecas CE direktīva, var piedāvāt pārdošanai tikai tad, ja Eiropas Savienībā ir atbildīgs komersants.