Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Rotaļlietu drošības direktīva 2009/48

Eiropas Rotaļlietu direktīva 2009/48/EK reglamentē, kādām drošības prasībām jāatbilst rotaļlietām, lai tās varētu ražot un/vai pārdot ES.

 

Katrai rotaļlietai jāatbilst nepieciešamajām drošības prasībām, lai tā nekaitētu bērnu veselībai. Eiropas Rotaļlietu drošuma direktīva 2009/48/EK nodrošina, ka rotaļlieta, kas nonāk Eiropas tirgū, tiek izmantota paredzētajam mērķim un ir droša bērniem.

 

Rotaļlietu drošuma direktīvas mērķis ir samazināt ES pārdoto bērnu rotaļlietu drošības riskus. ES direktīvās jo īpaši ir noteikti rotaļlietu drošuma kritēriji, piemēram, mehāniskās īpašības, ķīmiskās īpašības, uzliesmojamība utt. Tā nosaka arī dokumentācijas un marķēšanas standartus.

 

Rotaļlietu drošuma direktīva attiecas uz visiem izstrādājumiem, ko rotaļājoties izmanto bērni līdz 14 gadu vecumam.

Katrai rotaļlietai ir jābūt marķētai ar CE zīmi, kas apliecina atbilstību Eiropas standartiem. Šis marķējums ir obligāts Eiropā, un bez CE marķējuma rotaļlietas Eiropā nevar pārdot.

ES Rotaļlietu drošuma direktīvas galvenie mērķi ir: Drošības prasības (EN 71 Testēšana): Direktīva nosaka drošības prasības, kurām rotaļlietām jāatbilst, aptverot tādus aspektus kā mehāniskās un fizikālās īpašības, uzliesmojamība, ķīmiskais sastāvs un specifiski apdraudējumi.

Ja jums ir kādi jautājumi par rotaļlietām, lūdzu, sazinieties ar mūsu biroju.