Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Sertifikātu un testu ziņojumu savstarpēja atzīšana.

Viens no regulējamo produktu starptautiskās tirdzniecības veicināšanas instrumentiem ir vienošanās par savstarpējo atzīšanu (MRA), balstoties uz TFEU 207 un 218.pantu. Mutual recognition agreements tās ir vienošanās, ko noslēdz Savienība un trešās valstis ar mērķi atzīt regulējamās produkcijas atbilstības vērtējumu.

Eiropas komisija atbild par pārrunās saistībā ar MRA ar partnervalstīm no ES vārda.

Vienošanās par savstarpējo atzīšanu ir izstrādātas tā, lai katra Puse, saskaņā ar savu likumdošanu pieņemtu protokolus, sertifikātus un zīmes, kas izsniegtas partnervalstī. Eiropas Savienība ir parakstījusi vienošanos par regulējamās produkcijas vērtējuma savstarpējo atzīšanu (MRA) ar trešo valstu varu. Katram līgumam ir dažāda darbības sfēra.

MRA – tie ir tirdzniecības līgumi, kuri vērsti uz piekļuves tirgum atvieglošanu, tie veicina lielāku standartu starptautisko harmonizēšanu patērētāju drošības aizsardzībai, taču faktiski ir šauras specializācijas tirdzniecības līguma forma, kas ļauj tirdzniecības valstīm būt pārliecinātām par to, ka produkti, kurus tās iepērk ārvalstīs, ir ekvivalenti tam, kas tiek ražots mājās. Tie ietver sevī arī vērtēšanas procedūras, higiēnu ražošanā, marķējumu un daudz ko citu.

 

MRA skar tikai savstarpējo protokolu, sertifikātu un marķējuma, kas izsniegti partnervalstī saskaņā ar tās likumdošanu, atzīšanu, bet var arī veidot ceļu pie saskaņotas valstu standartizācijas un sertifikācijas sistēmas. Taču parasti tiek uzskatīts, ka abas likumdošanas nodrošina salīdzināmu aizsardzības līmeni no veselības, drošības, apkārtējās vides vai citu sabiedrības interešu aizsardzības viedokļa. Turklāt, tiek celta regulēšanas sistēmu caurspīdīguma pakāpe