Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Ugunsreakcijas standarta EN 13501-1 klasifikācija

Reakcija uz uguni (uzliesmojamības reakcija) - kritēriji materiāla uzliesmojamības novērtēšanai, siltuma izdalīšanās ātrumam, liesmas izplatīšanās ātrumam, dūmu, toksisku gāzu, degošu pilienu vai daļiņu veidošanās ātrumam un šo drošības aspektu kombinācijas. Eiropas Savienības valstīs ir septiņas eiro klases - A1, A2, B, C, O, E un P. Visi produkti, izņemot grīdas segumu un jumta seguma materiālus, ir iekļauti vienā no septiņām eiro klasēm. Eiropas standarts EN 13501 — Ugunsbīstamības klasifikācija sastāv no piecām daļām: Būvizstrādājumu klasifikācija, pamatojoties uz ugunsbīstamības testu rezultātiem - saskaņā ar ugunsizturības pārbaudes rezultātiem, izņemot ventilācijas sistēmu izstrādājumus -pamatojoties uz tehniskā aprīkojuma ugunsizturības testu rezultātiem ēkas: ugunsdrošas apgādes sistēmas un ugunsdrošības aizbīdņi -Klasifikācija, pamatojoties uz dūmu noņemšanas sistēmu ugunsizturības testu rezultātiem - pamatojoties uz jumta ārējās uguns izturības pārbaudes rezultātiem. Šī Eiropas standarta EN 13501-1 mērķis ir definēt saskaņotu metodi ugunsbīstamības klasifikācijai.