Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

ES atbilstības deklarācija

ES Atbilstības Deklarācija (EC Declaration of Conformity), izvietojot produkciju Eiropas Savienības dalībvalstu tirgū ir obligāta gadījumos, ja produkcijai ir piemērojamas ES direktīvas, kas nosaka CE zīmes uzklāšanas noteikumus.

 

ES Atbilstības deklarāciju izlaiž ražotājs, ar to viņš paziņo par izgatavotās produkcijas atbilstību harmonizējošajai Eiropas Savienības tehniskajai likumdošanai.

Gadījumā, ja ražotājs ir izvietots trešajā valstī, tajā skaitā NVS valstīs, ražotājam nav tiesību patstāvīgi izlaist ES Atbilstības deklarāciju, tā nosaka ES direktīvas (atkarībā no ES Direktīvas, katra Direktīva nosaka savas prasības). Trešās valsts ražotājs var nozīmēt pilnvaroto pārstāvi ES teritorijā, tādējādi viņš ir atbildīgs par ES Atbilstības Deklarācijas izlaišanu (EC Declaration of Conformity, EC Declaration of Compliance).

 

ES Atbilstības Deklarācijā tiek obligāti norādīts ražotāja nosaukums, tā adrese un kontaktdati, personas, pie kuras glabājas tehniskais fails, adrese (modeļi, artikuli), Direktīvas un harmonizētie standarti vai apstiprināti tehniskie risinājumi, kuri tika pilnībā vai daļēji izmantoti produkcijas projektēšanas un ražošanas gaitā, testēšanas protokoli, ES Atbilstības Deklarācijas datums un izlaišanas vieta, atbildīgās personas dati.

 

Obligāti tiek norādīts gads, kad produkcijai pirmoreiz tika uzklāta CE zīme.

 

Vairākumā gadījumu subjekts, kas ir atbildīgs par CE atbilstības deklarācijas izsniegšanu ir produkcijas ražotājs. Ražotājs tā ir organizācija, kas izvieto produktus tirgū ar savu zīmolu (parasti tas ir standarta ražotājs, kaut ir arī importētāji, kuri importē ierīces ar savu logotipu Eiropas Savienībā, viņi arī tiek aplūkoti kā ražotāji).

 

Eksistē situācijas, kad šāds ražotājs atrodas trešajā valstī (ārpus Eiropas ekonomiskās telpas). Šādas valstis var būt Ķīna, Ukraina, Krievija, ASV un citas valstis, kuras neietilpst EEZ. Šādā situācijā ražotājs no šīm valstīm var nozīmēt pilnvaroto pārstāvi, viņam ir tiesības sastādīt un parakstīt ES Atbilstības deklarāciju un marķēt produktu ar CE zīmi.

 

Importētājam, vēl jo vairāk izplatītājam nav tiesību izsniegt atbilstības deklarāciju. Ja viņiem ir preces bez nepieciešamā CE marķējuma, viņiem jāsazinās ar ražotāju vai pilnvaroto pārstāvi šajā jautājumā.

 

ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJU var izsniegt tikai ražotājs vai viņa pilnvarotais pārstāvis ES.

 

Persona, kas paraksta deklarāciju, ir persona, kas pārstāv kompāniju Savienībā.

 

Mūsu personāls ir spējīgs izskaidrot visas nianses un detaļas, kas saistītas ar EC Declaration of conformity.

 

Center for Testing and European Certification speciālisti ir gatavi jums palīdzēt dotā dokumenta sagatavošanā. Neskatoties uz to, ka dokuments ir vienkāršs, ir viegli pieļaut kļūdas satura niansēs.

 

Deklarācijā var pielaist daudz vienkāršu kļūdu, taču no tām var viegli izvairīties, veltot uzmanību piemērojamās likumdošanas prasībām attiecībā uz produktu un sekojot līdzi izmaiņām standartos. Vienmēr ir svarīgi vērsties pie atbilstošās likumdošanas un pievērst uzmanību detaļām, pat nenozīmīgām.

 

Sākot ar 2021.gada 16.jūliju, saskaņā ar Regulu (ES) 2019/1020, ES Atbilstības deklarācijā tiek norādīta atbildīgā persona Eiropas Savienībā, pie kuras tiek uzglabāts tehniskais fails.

 

Mēs esam gatavi atbildēt uz jebkuru jautājumu. Ja jūs neesat pārliecināti, vai jūsu produktam ir nepieciešams CE marķējums, jūs varat uzzināt vairāk par to, kuras valstis un reģioni pieņem CE marķējumu, jo tas ir derīgs ne tikai Eiropas Savienības teritorijā.