Сертифікація продукції, відповідальна особа косметика, Declaration of conformity, СЕ маркування, ЄС Сертифікат відповідності, косметична продукція реєстрація, матеріали, що контактують з харчовими продуктами, упаковка для харчових продуктів CPNP

ЄС Декларація Відповідності випускається в обов'язковому порядку

ЄС Декларація про Відповідність (DOC) є заявою, зробленою виготовлювачем або його уповноваженим представником про те, що продукція спроектована й виготовлена відповідно до вимог Директиви або Директив Європейського Союзу й гармонізованих стандартів EN.

Уповноважений орган не випускає ЄС Декларації про Відповідність (EC Declaration of Conformity), а випускає сертифікати відповідності або аналогічний документ, які дійсні при наявності ЄС Декларації Відповідності.

У ЄС Декларації Відповідності виробник або уповноважений представник, у випадках коли виробник перебуває в третій країні, заявляє, що продукція відповідає вимогам Директиви або Директив ЄС.

Директиви Європейського Союзу мають деякі розходження по змісту EC Declaration of Conformity - ЄС Декларації Відповідності.

На вимогу всіх Директив, що передбачають нанесення маркування СЕ, у ЄС Декларації Відповідності в обов'язковому порядку вноситься наступна інформація:

- директива або директиви під які підпадає продукція

- гармонізовані стандарти, що застосовувалися до продукції

- найменування й адреса виробника

- найменування й адреса європейського уповноваженого представника, у випадках коли виробник перебуває поза територією Європейського Союзу

- найменування продукції

- протоколи випробувань і сертифікати

- підпис, посада особи, що підписала документ

- місце випуску декларації (країна, місто)

ЄС Декларація Відповідності випускається в обов'язковому порядку, у випадках коли продукція підпадає під обов'язкове маркування СЕ (CE Mark). Виробники третіх країн не мають право випуску ЄС Декларації Відповідності із правом нанесення маркування СЕ (CE Mark), вони зобов'язані призначати, відповідно до вимог Директив ЄС, Уповноваженого Представника в ЄС, який і випускає EC Declaration of Conformity під свою відповідальність і є власником технічної документації на території Європейського Співтовариства й у необхідних випадках контактує з наглядовими органами країн членів ЄС.