Сертифікація продукції, відповідальна особа косметика, Declaration of conformity, СЕ маркування, ЄС Сертифікат відповідності, косметична продукція реєстрація, матеріали, що контактують з харчовими продуктами, упаковка для харчових продуктів CPNP

CЄ маркування знак відповідності CE Marking

Маркування CЄ є обов'язковим для низки продуктів на внутрішньому європейському ринку. CE Marking підтверджує відповідність усім директивам та нормам ЄС. Не дозволяється наносити знак CE на продукт, який не поширюється хоча б одне правове регулювання CЄ.

Виробник продукту відповідає за CE маркування. Знак CЄ повинен бути нанесений на продукти, що підлягають маркуванню, до того, як вони будуть розміщені на ринку або введені в експлуатацію.

Зобов'язання щодо маркування CE поширюється на всі продукти, для яких директиви та регламенти передбачають маркування CE і які розміщуються на ринку EEA. До продукту можна застосовувати кілька директив.

Директиви та Регламенти ЄС визначають основні вимоги щодо безпеки та гігієни для продуктів. Маркування СЄ підтверджує відповідність вимогам законодавства і показує, що виріб може розміщуватися в межах Європейського економічного простору країн-членів ЄС та країн-членів ЄАВТ, Ісландії, Норвегії та Ліхтенштейну.

Не всі продукти повинні мати знак СЄ. Забороняється наносити маркування СЄ на продукти, для яких воно не визначене.

Продукти, які призначені для споживачів або використовуються споживачами та для яких немає спеціальних правил, також повинні відповідати вимогам безпеки, до яких застосовується директива ЄС «Загальна безпека продукції 2001/95/ЄС».

Розміщення на ринку означає будь-яке постачання продукту для розповсюдження, споживання або використання на ринку Союзу в ході комерційної діяльності, будь то за плату або безкоштовно.

У економічних операторів різні обов'язки залежно від їхньої ролі в ланцюжку поставок. Певні завдання можуть бути виконані лише виробником, оскільки він знає дизайн та процес виробництва продукту у кожній деталі. Виробник може призначити уповноваженого представника для виконання певних обов'язків від його імені.

Усі економічні оператори повинні діяти відповідально і дотримуватися всіх застосовних правових вимог при розміщенні продукту на ринку або при його продажу на ринку.

Виробник це той, хто виробляє продукт, або розробляє його, або виробляє і продає його під своїм ім'ям або під власною торговою маркою. Він відповідає за дотримання вимог безпеки та маркування СЄ продукції.

Виробник має такі завдання:

гарантує, що продукт був розроблений та виготовлений відповідно до основних вимог безпеки відповідних правових норм ЄС.

проводить оцінку відповідності

проводить аналіз ризиків та оцінку ризиків, якщо це необхідно.

готує технічну документацію.

забезпечує відповідність у серійному виробництві продукції з використанням відповідного процесу.

створює інструкції із застосування та необхідну інформацію з безпеки відповідною мовою користувача. ідентифікує продукт із типом, партією чи серійним номером для чіткої ідентифікації. наносить маркування СЄ та будь-які інші маркування на продукт. вказує його ім'я або торгову марку, а також поштову адресу на продукті. видає та підписує декларацію про відповідність ЄС. зберігає технічну документацію та декларацію про відповідність ЄС протягом десяти років. контролює свої продукти, доступні над ринком, і за необхідності проводить вибіркові перевірки. вживає коригуючих заходів у разі проблем із продуктом. інформує національні органи, якщо продукт небезпечний. передати всю необхідну інформацію та документи національним органам влади (тільки на запит). відповідає за дефектні продукти, які не відповідають правилам безпеки продуктів ЄС.

Маркування СЄ повинне наноситися виробником (уповноваженим представником), видимим, розбірливим та непереборним чином на виріб або його табличку з даними. Якщо Уповноважений орган брав участь у етапі контролю за провадженням, його ідентифікаційний номер також повинен відображатися.

Директиви та правила ЄС щодо маркування CE визначають основні вимоги щодо безпеки, яким продукт повинен відповідати.

Проведення процедури оцінки відповідності є необхідною умовою маркування продукції знаком СЄ. Допустимий процес вказується в нормах СЄ, які застосовуються до продукту. Деякі з них передбачають участь органу, повідомленого державами-членами ЄС, для проведення необхідних випробувань.

Узгоджені європейські норми допомагають довести, що вимоги до виробу, перелічені у правилах гармонізації, дотримуються. Органи зі стандартизації ЄС відповідають за підготовку цих технічних специфікацій.