Сертифікація продукції, відповідальна особа косметика, Declaration of conformity, СЕ маркування, ЄС Сертифікат відповідності, косметична продукція реєстрація, матеріали, що контактують з харчовими продуктами, упаковка для харчових продуктів CPNP

Маркування CE як єдине маркування відповідності в Європейському союзі.

Маркування CE було запроваджено у 1985 році резолюцією Ради ЄС та було призначено для усунення технічних бар'єрів у торгівлі всередині ЄС. Знак CE гармонізує правила та технічні стандарти в окремих державах-членах, а результати випробувань та сертифікації взаємно визнаються загальними керівними принципами ЄС. Знак CE не є сертифікатом якості або походження, але є адміністративним знаком, який не призначений для покупців чи споживачів. Він лише інформує компетентні органи про наявність доказів відповідності. Таким чином знак CE можна охарактеризувати як «технічний паспорт» продукту, який підприємець прикріплює під свою відповідальність.

Якщо продукти виробляються відповідно до європейських директив, влада припускає, що основні законодавчі вимоги щодо здоров'я, навколишнього середовища та захисту споживачів, а також безпеки були дотримані. Успішне завершення процедури оцінки відповідності дає право поставити знак CE.