Сертифікація продукції, відповідальна особа косметика, Declaration of conformity, СЕ маркування, ЄС Сертифікат відповідності, косметична продукція реєстрація, матеріали, що контактують з харчовими продуктами, упаковка для харчових продуктів CPNP

Органи нагляду над ринком у Європейському Союзі, оцінка відповідності, дотримання вимог.

Органи ринкового нагляду перевіряють відповідність продукції вимогам законодавства, чинним на момент введення її в обіг або, де це застосовно, введення в експлуатацію.
 
 
 
Таким чином, ринковий нагляд формально не здійснюється на стадіях проектування та виробництва, тобто до того, як виробник взяв на себе офіційну відповідальність (зазвичай шляхом нанесення маркування СЕ) за відповідність продукції. Однак органи ринкового нагляду та суб'єкти господарювання можуть співпрацювати і на етапах проектування та виробництва. Така співпраця може допомогти вжити превентивних заходів та якнайшвидше виявити проблеми з безпечністю та відповідністю.
 
 
Інші винятки з принципу, згідно з яким ринковий нагляд здійснюється лише після того, як виробник взяв на себе офіційну відповідальність за продукцію, можливі на торгових ярмарках, виставках і демонстраційних заходах. Більшість гармонізаційних законодавств Союзу дозволяють демонструвати продукцію, що не має маркування СЕ, на торгових ярмарках, виставках та демонстраційних заходах за умови, що на ній чітко і ясно зазначено, що продукція не може бути розміщена на ринку або введена в експлуатацію доти, доки вона не буде приведена у відповідність, а також за умови, що під час демонстраційного заходу вживаються відповідні заходи для захисту суспільних інтересів (якщо це доречно). Органи ринкового нагляду зобов'язані контролювати дотримання цього положення.