Сертифікація продукції, відповідальна особа косметика, Declaration of conformity, СЕ маркування, ЄС Сертифікат відповідності, косметична продукція реєстрація, матеріали, що контактують з харчовими продуктами, упаковка для харчових продуктів CPNP

Презумпція відповідності, оцінка відповідності продукції.

Європейські Директиви Нового підходу надають широкий спектр модулів (модульні схеми сертифікації) по оцінці відповідності, фахівці Center for Testing and European Certification визначать найкращий варіант, що буде відповідати вимогам Директив ЄС стосовно Вашої продукції.

Двома з найбільш важливих елементів нової законодавчої бази (New Legislative Framework - NLF) є:

вимоги до продукції, що підпадає під процедури оцінки відповідності відповідно до основних вимог Директиви, що застосовується до продукту, перш ніж він поставлений на ринок країн членів Європейського Співтовариства. Оцінка відповідності проводиться в обов'язковому порядку до розміщення продукту на ринку ЄС.

Основною метою процедури оцінки відповідності продукції в ЄС, є демонстрація того, що продукція, розміщена на ринку, відповідає вимогам положень відповідного законодавства відносно здоров'я й безпеки споживачів і навколишнього середовища.

Оцінка відповідності, із правом нанесення маркування СЕ, проводиться  відповідно до процедур, які визначені в Директивах Європейського Союзу, під якою або які підпадає конкретний виріб. Різна продукція може підпадати під дію однієї або декількох Директив ЄС. Процедури оцінки відповідності складаються з одного або двох модулів оцінки відповідності. Процедура оцінки відповідності охоплює фази проектування й виробництва продукції.

Оцінка відповідності продукції може бути здійснена або самим виготовлювачем або незалежним (винятково європейським) органом по оцінці відповідності. Виготовлювач третьої країни не має право самостійно здійснювати й заявляти (ЄС Декларація Відповідності) про відповідність продукції європейському технічному законодавству й наносити маркування СЕ. Для цього він зобов'язаний призначити на території Європейського Союзу свого Уповноваженого Представника, структуру, що перебуває на території однієї із країн ЄС.

Виробник зобов'язаний переконатися до розміщення на внутрішньому ринку Європейського Союзу, що продукт розроблений і виготовлений відповідно до вимог, викладених в Директивах і європейських стандартах (гармонізовані стандарти, погоджені стандарти). У випадках, коли виробник виявив приховані ризики (раніше не виявлені) своєї продукції розміщеної на ринку ЄС, зобов'язаний негайно прийняти необхідні коригувальні заходи щодо приведення цього продукту у відповідність, зняти його з реалізації або відкликати з ринку. Якщо продукція представляє серйозні ризики, виробник зобов'язаний негайно інформувати компетентні національні органи держав-членів Європейського Союзу, відповідно до вимог Директиви 2001/95/ЄС по загальній безпеці продукції.

 

Сертифікація продукції в Європейському Союзі - CE маркування.

Директиви Нового підходу, що забезпечують мінімальні вимоги по безпеці продукції й вільного переміщення товарів на внутрішньому ринку Європейського Союзу товарів, є обов'язковими до виконання у всіх країнах ЄС.

 

Маркування CE (CE Mark, Знак СЕ) вважається неодмінною умовою для розміщення відповідних продуктів на ринку Європейського Співтовариства. Знак СЕ не є знаком якості або походження продукції, знак CE є єдиним знаком відповідності в країнах Європейського Союзу.

Продукція, що підпадає під Директиви Нового Підходу, у яких визначено відповідність із обов'язковим нанесенням маркування СЕ (CE Mark),  не можуть бути розміщені на ринку Європейського Союзу без даного маркування СЕ. Продукт може вільно обертатися на європейському ринку без будь-яких формальностей і обмежень, без вимог про відповідність національним стандартам безпеки країн членів Європейського Співтовариства, при наявності СЕ маркування.

Національні органи країн членів Європейського Союзу, відповідальні за нагляд за безпекою продукції (митні органи, департаменти різних міністерств, відповідальних за конкуренцію, споживання й боротьбу із шахрайством) можуть вимагати від відповідальних (виробник, постачальник, уповноважений представник у ЄС) за розміщення продукції на ринку осіб, тільки ЄС Декларацію Відповідності й технічний файл,  для того, щоб перевірити правильність маркування СЕ. Ці документи повинні бути надані  протягом розумного періоду часу. У випадку, якщо перевірка визначає, що знак СЕ підроблений або відсутній, національні органи влади можуть оштрафувати виробника (постачальника, уповноваженого представника в ЄС) за допомогою адміністративних і карних процедур, залежно від ризиків, які містить конкретний продукт.

Знак СЕ свідчить про підтвердження відповідності, залежно від характеру ризиків, пов'язаних із продуктом, CE маркування може наноситися або під особисту відповідальність виробника (виробники країн ЄС) або уповноваженого представника в Європейському Союзі (виробники третіх країн) або після оцінки відповідності третьою незалежною стороною.