Сертифікація продукції, відповідальна особа косметика, Declaration of conformity, СЕ маркування, ЄС Сертифікат відповідності, косметична продукція реєстрація, матеріали, що контактують з харчовими продуктами, упаковка для харчових продуктів CPNP

Уповноважений представник виробника Європейського Союзу Authorized Representative

Європейський Союз вимагає, щоб кожен іноземний виробник, який має намір продавати свою продукцію в одній із держав-членів ЄС, призначив уповноваженого представника з фізичною адресою в одній із держав-членів.

 

У зв'язку з посиленням відповідальності відповідно до Регламенту 2019/1020 ми оновили свої процеси та системи відповідно до вимог.

За відсутності Угоди про взаємне визнання (MRA) виробники поза Співтовариством можуть отримати доступ на європейський ринок лише через європейського представника.

Рамкові угоди між країнами СНД та ЄС наразі не підписані.

Робота як Authorised representative, що знаходиться за межами ЄС, вимагає обґрунтованої юридичної, нормативної та технічної перевірки, що відповідає найкращим інтересам виробництва та уповноваженого представника.

Наш тісний зв'язок та партнерство з провідними страховиками відповідальності необхідні для того, щоб пропонувати надійні послуги, що пропонують додаткову цінність, крім «імені на етикетці».

Забезпечуємо готовність вашої технічної документації до перевірки компетентними європейськими органами, крім того він бере на себе відповідальність у разі порушення законодавства ЄС.

Залежно від вимог наші послуги виходять далеко за рамки формальних вимог офіційного представника в Європі.

Authorised representative діє на підставі довіреності (договір) виробника продукту, виданої в письмовій формі, в якій виробник повинен, зокрема, вказати тип та обсяг його завдань.

Обсяг довіреності (договору) повинен дозволяти уповноваженому представнику виконувати як мінімум такі завдання:

зберігання декларації про відповідність СЄ та технічної документації протягом не менше 10 років з дати розміщення продукції на ринку; за обґрунтованим запитом компетентного органу надання цьому органу інформації та документації, необхідної для демонстрації відповідності даного виробу ЄС декларації про відповідність та інші застосовні вимоги, викладені в відповідних положеннях; на запит компетентного органу співробітництво з органом у діях, вжитих для усунення ризиків, пов'язаних з продукцією, на яку поширюється довіреність.

Сфера дії довіреності може включати складання EC Declaration of conformity ЄС декларації та нанесення маркування СЄ, але не може включати підготовку технічної документації або дій, пов'язаних з виробничим процесом, для забезпечення відповідності продукту нормам.

Authorised representative не може модифікувати продукцію з власної ініціативи, щоб привести його у відповідність до відповідних положень. Якщо він змінює товар або розміщує його на ринку під власною маркою, він вважається виробником і повинен виконувати всі зобов'язання, покладені на виробника.

Уповноваженим представником, призначеним виробником, може бути імпортер або дистриб'ютор, у цьому випадку він також виконує обов'язки імпортера або дистриб'ютора.

Відповідно до Директив Нового Підходу виробником є ​​особа, відповідальна за розробку та виробництво продукту, з наміром розмістити його на ринку Європейського Союзу під своїм власним ім'ям. Виробник також є особою, яка, наприклад, збирає та упаковує продукцію та розміщує на ньому етикетку з власним найменуванням, він несе відповідальність за те, щоб продукт, який буде розміщений на європейському ринку, відповідав положенням відповідних директив (-ів), відповідно з якими було проведено оцінку відповідності основним вимогам.