Сертифікація продукції, відповідальна особа косметика, Declaration of conformity, СЕ маркування, ЄС Сертифікат відповідності, косметична продукція реєстрація, матеріали, що контактують з харчовими продуктами, упаковка для харчових продуктів CPNP

Регламент (Regulation 305/2011/EU - CPR) збудівельної продукції

Регламент (Regulation 305/2011/EU - CPR) збудівельної продукції. Директива 89/106/ЄEC (Construction Products Directive 89/106/EEC - CPD). У рамках удосконалювання регулювання відповідності будівельної продукції на внутрішньому ринку країн Європейського Союзу, Регламент 305/2011/EU скасувавдію Директиви 89/106/ЄЕС. Продукція, що підпадає під діюцього Регламентута Директиви, увипадкуяк що єгармонізований стандарт, підлягає обов'язковому маркуванню знаком відповідності СЕ. При відсутності погодженого стандарту, підпадає під національні стандарти країн членів ЄС.