Eiropas Savienības RoHS direktīva

RoHS direktīvas attiecas uz ražotājiem, pilnvarotajiem pārstāvjiem, importētājiem un produkcijas izplatītājiem, ietverot lielo sadzīves tehniku, mazo sadzīves tehniku (putekļsūcēji utt), skaitļošanas un komunikāciju aprīkojumu, sadzīves elektroniku, apgaismojumu, elektroinstrumentus, rotaļlietas, sporta aprīkojumu (videospēles, elektrovilcieni utt.) un automātus (tirdzniecības automāti, bankomāti utt.).

 

Kad jūs saskaraties ar ekoloģiskajām normām un prasību ievērošanu, nekas nespēj aizstāt precīzu noteikumu pārzināšanu. Eiropas Savienībā eksistē īpaši stingri ekoloģiskie standarti, un viens no svarīgākajiem ir RoHS vai Bīstamo vielu izmantošanas ierobežojums. Šī direktīva, kas pirmoreiz tika pieņemta 2003.gadā, no šī laika ir vairākas reizes atjaunota, ieviešot jaunus ierobežojumus, tā pieprasa no elektronikas ražotājiem pierādīt to, ka viņu produkcija nesatur noteiktas ķīmiskās vielas.

 

Daudzi no mūsu partneriem ir elektronikas ražotāji, un mēs zinam, cik svarīga ir RoHS direktīvas ievērošana kompānijām, kas ir iesaistītas elektronikas tirgus starptautiskajā konkurencē. Lai palīdzētu mūsu partneriem uzzināt vairāk par atbilstību RoHS, mēs apkopojām biežāk uzdotos jautājumus, kas skar šo tēmu.

 

RoHS atbilstība nozīmē, ka produkts tika testēts neatkarīgā institūcijā, un pierādīts, ka 10 aizliegto vielu satura līmenis ir zemāks par RoHS norādīto sliekšņa līmeni. Saskaņā ar RoHS 3, pēdējo direktīvas RoHS versiju, 10 aizliegtās vielas ir sekojošas:

  • Kadmijs
  • Svins
  • 6-valentais hroms
  • Dzīvsudrabs
  • Polibromētie bifenili (PBB)
  • Polibromētie difenila ēteri (PBDE)
  • Bis (2-etilheksil) ftalāts (DEHP)
  • Benzilbutilftalāts (BBP)
  • Dibutilftalāts (DBP)
  • Diizobutilftalāts (DIBP)

 

Likumdošanā ir izņēmumi, kuriem ir laicīgs raksturs un, atbilstoši RoHS izmaiņām, tā jāpārskata ne retāk kā vienu reizi četros gados, kamēr nebūs pieejama droša un uzticama alternatīva.

 

CE marķējumu nedrīkst uzklāt produkcijai, ja nav atbilstības RoHS.

RoHS atbilstības deklarācija

Visos jautājumos, kas saistīti ar RoHS Direktīvām un ar testēšanu, vērsieties mūsu birojā Jūrmalā.