Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Eiropas Savienībā pārtikas produktu iepakojumam paredzēto krāsvielu regulējums.

Vielas, var lietot tikai par krāsvielām (krāsām un pigmentiem) vai par adhezīviem, ja, izmantojot apstiprinātu analīžu metodi, netiek konstatēts, ka šādas vielas migrē uz pārtiku vai no tās. Apstiprināta analīžu metode atbilst Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulas Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem, III pielikumā minētajiem nosacījumiem.