Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Regula (EK) Nr.1223/2009 Kosmētikas produkti, ES izvietošanas noteikumi

2013.gada 11.jūlijā stājās spēkā Eiropas parlamenta un Padomes (30.11.2009) Regula (ES) Nr.1223/2009, par kosmētisko produkciju, kas tiek izvietota iekšējā ES valstu tirgū, kas aizstāj tā saukto kosmētikas direktīvu (Direktīva 76/768/EEC parfimērijas-kosmētikas produkcijas drošība un kvalitāte - Cosmetic products directive), Regula (REGULATION (EC) No 1223/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 30 November 2009 on cosmetic products) vērsta uz patērētāju aizsardzības nodrošināšanu, nosaka produkcijas drošības vērtēšanas noteikumus, kā arī aizliedz testēšanu uz dzīvniekiem.

Regula (EK) Nr.1223/2009 Kosmētikas izstrādājumi, noteikumi par ievietošanu

Brīva kosmētikas produktu pārvietošana Eiropas Savienības iekšējā tirgū ir atļauta, ja produkti atbilst Regulai (ES) Nr.1223/2009.

 

Eiropas Savienībā kosmētikas izstrādājumus regulē Regula (ES) Nr.1223//2009, likumdošana ir identiska visā savienībā, tā ļauj nodrošināt vienādu, augstu kosmētikas drošības līmeni visās ES valstīs.

 

Papildus drošībai, Kosmētikas regula regulē sastāvu, marķējumu, ražošanas un noieta nosacījumus, dokumentāciju un tirgus uzraudzības metodes no valsts puses, kā arī aizliedz testēt uz dzīvniekiem visu kosmētiku un tās sastāvdaļas.

 

Atbildīgā persona, tas ir kompānija, kas izvieto kosmētikas izstrādājumu ES tirgū, ir pilnībā atbildīga par produkta atbilstību likumam un tā drošību. Prasību ievērošanu kontrolē uzraudzības institūcijas.

 

Kosmētikas regula nosaka īpašas likumdošanas prasības kosmētikas sastāvam. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu patērētāja drošību kosmētikas līdzekļa izmantošanas laikā.

 

Neeksistē saraksts ar tām vielām, kas ir atļautas izmantošanai kosmētikā. Kosmētikas produktos tiek izmantotas tūkstošiem dažādu vielu, un sastādīt šādu sarakstu ir neiespējami. Taču likums sīki nosaka, kuras vielas nedrīkst izmantot kosmētikā, kuras vielas var izmantot tikai noteiktos apstākļos un koncentrācijās utt.

 

Detalizētus noteikumus attiecībā uz atsevišķām kosmētikas sastāvdaļām var atrast Regulas 1223/2009/ES Pielikumos.

 

Vielas, kas ir aizliegtas izmantošanai kosmētikā, papildus visam, ietver iegūtas no cilvēka organisma, kancerogēnas, mutagēnas, radioaktīvas, ārstnieciskas vielas, daudzus alkaloīdus, antibiotikas, daudzus dabīgus augu ekstraktus un citas. Vielas ar pierādītu kaitīgo ietekmi uz cilvēka veselību nevar tikt izmantotas kosmētikā un iekļautas sarakstā.

 

Saskaņā ar likumu, ir obligāti veikt drošības vērtējumu katram kosmētikas līdzeklim, kas tiek izvietots tirgū. Atbildīgā persona ir atbildīga par šī vērtējuma nodrošināšanu, bet to veic speciālists – drošības vērtēšanas eksperts, kuram jābūt atbilstošai kvalifikācijai, plašām zināšanām un pieredzei tiesisko normu jomā, ķīmisko vielu risku vērtējumā, dermatoloģijā un fizioloģijā, toksikoloģijā, ieskaitot farmāciju un toksikokinētiku, ķīmiju, organisko un neorganisko ķīmiju, kosmetoloģiju, mikrobioloģiju, farmakognoziju, botāniku, bioloģiju un daudzas citas jomas.

 

Noteikumi par kosmētikas produktiem sīki regulē kosmētikas marķēšanas veidu. Uz iepakojuma obligāti jānorāda:

  • atbildīgās personas (ražotāja) dati ar adresi, nominālais skaits (nav tikai uz noteiktiem bezmaksas paraugiem un produktiem, mazākiem par 5g vai 5ml);
  • minimālā derīguma termiņa datums vai PAO zīme (šāda marķējuma nav tikai izņēmuma gadījumos, piemēram, uz vienreizējiem izstrādājumiem un aerosoliem);
  • īpaši piesardzības pasākumi (ja tas ir saistīts ar noteiktu aizliegto vielu izmantošanu);
  • produkta partijas numurs;
  • sastāvdaļu saraksts, tas ir kvalitatīvs kosmētikas līdzekļa sastāvs;
  • kosmētikas līdzekļa funkcija, ja tas nav skaidrs no produkta prezentācijas.

 

Dažiem kosmētikas līdzekļiem ir papildus brīdinājumi. To esamība vairāk ir noteiktu sastāvdaļu ietveršanas rezultāts kosmētikas līdzekļos, piemēram, kosmētikai, kas satur salicilskābi, jābūt brīdinājumam: “neizmantot bērniem, kas jaunāki par trim gadiem”, bet kosmētikai, kas satur bezalonija hlorīdu, jābūt brīdinājumam: “nepieļaut iekļūšanu acīs”. Brīdinājumiem un lietošanas rekomendācijām jānodrošina droša kosmētikas līdzekļa izmantošana, tāpēc vienmēr uzmanīgi lasiet un sekojiet tai.

 

Obligātajai informācijai uz kosmētikas, kas tiek izvietota ES, iepakojuma jābūt marķētai piegādes valsts valodā. Šis princips izriet no Likuma par kosmētikas produkta noteikumiem. Tā uzdevums – sniegt visiem patērētājiem vienādu piekļuvi zināšanām par produktu. Daži kosmētikas līdzekļu marķējuma elementi ir citu tiesisko aktu rezultāts. Kosmētikas reglaments nosaka ražotājiem izvietot uz iepakojuma 7 elementus.

 

1. Ražotāja atbildīgās personas vārds un dati kopā ar adresi

Obligāta informācija, kas parādās uz visas kosmētikas. To var saīsināt ar nosacījumu, ka tā ļauj identificēt ražotāju vai kosmētikas importētāju. Ja uz iepakojuma ir norādītas vairākas adreses, jāizceļ viena no tām, biežāk, pasvītrojot. Tas nozīmē, ka kosmētikas līdzekļa dokumentācija, ieskaitot recepti un testēšanas rezultātus, atrodas tur. Ja kosmētikas līdzeklis tiek ražots ārpus ES robežām, jānorāda izcelsmes valsts.

 

2. Produkta svars vai tilpums.

Tā saucamais nominālais daudzums, piemēram, 200ml (tas nav jāizvieto tikai uz bezmaksas paraugiem un produktiem, kas ir mazāki par 5g vai 5ml)

 

3. Minimālā kalpošanas laika datums vai PAO zīme.

Ražotāja garantija, ka drošība, stabilitāte un izziņotās produkta īpašības tiks uzturētas noteikta laika perioda laikā. Marķējums ir obligāts kosmētikai ar derīguma termiņu, kas ir mazāks par 30 mēnešiem (tikai izņēmuma gadījumos nav marķējuma, piemēram, uz vienreizējiem produktiem un aerosoliem). Parasti tas tiek atzīmēts ar teikumu: “Derīguma termiņš līdz beigām” vai ar smilšu pulksteņa simbolu. Datums tiek norādīts sekojoši: diena, mēnesis, gads vai tikai mēnesis un gads.

 

Vai ir produkti uz kuriem nav marķējuma bez derīguma termiņa vai PAO? Tie ir, piemēram:

  • kosmētika vienreizējā iepakojumā (maskas, paraugi);
  • produkcija, kas iepakota tarā, kurā produkta masa nekontē ar ārējo vidi (aerosola kosmētika);
  • produkti, kuriem nav kvalitātes pasliktināšanās un drošības pasliktināšanās riska (mikrobioloģiskie, fiziski un ķīmiski stabili, tādi kā smaržas, matu lakas – satur lielu spirta daudzumu, kas pats par sevi ir konservācijas forma).

 

4. Īpaši piesardzības pasākumi

Papildus brīdinājumi visbiežāk ir saistīti ar noteiktu sastāvdaļu saturu. Piemēram, uz produktiem, kas satur bezalkonija hlorīdu, mums jāuzliek brīdinājums: “Nepieļaut iekļūšanu acīs”. Brīdinājumiem un rekomendācijām attiecībā uz kosmētikas līdzekļu izmantošanu jānodrošina to izmantošanas drošība. Tāpēc tie vienmēr uzmanīgi jālasa, lai izvairītos no tādiem blakus efektiem, kā kairinājums, alerģija un apdegumi. Citi brīdinājumi var tikt izvietoti uz aerosola kosmētikas, kas satur viegli uzliesmojošas vielas. Papildus kosmētikas iepakojums var ietvert vai neietvert neobligātus brīdinājumus, kuri ir patērētāju pieredzes rezultāts, piemēram, neizmantot zonā pie acīm – sejas krēmam, ja tas izraisa dedzināšanas sajūtu pēc izmantošanas acu zonā. Šādus brīdinājumus var ieteikt speciālists, kas veic drošības vērtējumu.

 

5. Produkta partijas numurs vai cita identifikācija, kas ļauj identificēt produktu.

Uz produkta var būt zīmogs ar cipariem vai datumu vai svītru kods. Tas atvieglo viennozīmīgu produkta konkrētās partijas identifikāciju (piemēram, pētot reklamāciju). Tas kalpo tikai ražotājam, lai izsekotu procesu, kurā tika ražota dotā produkta partija. To var atrast tikai uz ārējā iepakojuma. Izplatītājam un patērētājam partijas numurs palīdz identificēt preci reklamācijas procedūras laikā.

 

6. Sastāvs

Tas ir kvalitatīvs kosmētikas līdzekļa sastāvdaļu saraksts. Pēc vārda “Sastāvdaļas” seko sastāvdaļu saraksts, kas ietilpst dotajā produktā, saskaņā ar INCI nomenklatūru (Starptautiskā kosmētikas sastāvdaļu nomenklatūra. Produkta sastāvdaļas tiek uzskaitītas svara dilšanas secībā. Produkts ar vislielāko koncentrāciju tiek norādīts pirmais. Šis noteikums attiecas uz vielām, kuru koncentrācija receptē ir vismaz 1%. Visus komponentus ar zemāku koncentrāciju var uzskaitīt jebkurā secībā. Smaržas vai aromātiskas kompozīcijas tiek apzīmētas ar vārdiem “Parfum” vai “Aroma”. No citas puses, krāsvielas visbiežāk tie norādītas INCI saraksta beigās ar to CI (Color Index) numuriem. Ja ir runa par kosmētikas līdzekļiem, kuri tiek pārdoti ar dažādiem toņiem, visbiežāk tiek minētas visas krāsvielas, ar nosacījumu, ka tiek izmantots termins “var saturēt” vai simbols “+/-)”. Tas nozīmē, ka kosmētikas līdzeklis var saturēt vai nesaturēt vielas, kas tiek uzskaitītas pēc šīs zīmes. Šis noteikums neattiecas uz krāsvielām matu krāsās, kuras jānorāda pēc koncentrācijas un nav jānorāda pēc zīmes “+/-“. Kosmētikas līdzekļa sastāvā tiek norādīti arī potenciālie alergēni (ja tādi ir), tas ir 25 aromātisko kompozīciju komponentu, kuri var izsaukt alerģiju jutīgiem cilvēkiem.

 

Dažos gadījumos informācija par sastāvdaļu sarakstu var būt ne uz iepakojuma. Piemēram, ja kosmētikas iepakojums ir pārāk mazs, lai atbilstu INCI sastāvam, tas jāataino uz lapas, birkas vai kartiņas, kas tiek piestiprināta produktam.

 

7. Kosmētikas produkta funkcija

Ja tā nav skaidra no produkta prezentācijas. Dažos gadījumos funkcija ir tieši atkarīga no ārējā izskata, iepakojuma formas. Piemēram, lūpukrāsa vai tuša. Tad nav jānorāda kosmētikas līdzekļa funkcija. Visos pārējos gadījumos tas ir nepieciešams. Formula nav obligāta. To var prezentēt mutiski vai grafiski. Piemēram, kosmētikas līdzekļa funkcija norāda uz tā nosaukumu, tāpēc tirdzniecības nosaukums nav obligāts. Saskaņā ar aktuālo likumdošanu (Regula 1223/2009/ES), nav pienākuma norādīt tirdzniecības nosaukumu uz iepakojuma. Parasti tas tiek darīts mārketinga iemeslu dēļ.

Kosmētikas produkcija, atbildīgā persona Eiropas Savienībā. Cosmetic Product Responsible person EU

Mēs varam piedāvāt kosmētikas produktu ražotājiem veikt notifikāciju un produktu reģistrēšanu ES CPNP portālā un izsniegt PRODUCT SAFETY REPORT, ko sastāda un paraksta Eiropas drošības eksperts (safety assessor), kas likvidēs Jums iespējamās problēmas, kas saistītas ar atbilstību kosmētikas Regulai (ES) Nr.1223/2009.