Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Kosmētikas produktu paziņojumu portāls - CPNP

Kosmētikas līdzekļu paziņošanas portāls - Cosmetic Product Notification Portal - CPNP ir on-line paziņojumu sistēma, kas ietver noteiktas informācijas sniegšanu par kosmētikas produktu atbilstību prasībām. Tas tika radīts, lai ieviestu Regulu (ES) Nr.1223/2009, kas vērsta uz 28 ES dalībvalstu un EACT valstu, kuras aptver šo likumdošanu, saskaņošanu.

 

Kosmētikas līdzekļu Regulā ir norādīts, ka norīkotajai atbildīgajai personai (vai zīmola īpašniekam) jāsniedz noteikta informācija par kosmētikas produktiem un to specifikācijām CPNP, ja tie vēlas nodrošināt to atrašanos tirgū. Dažos gadījumos kosmētisko līdzekļu izplatītājiem arī jāseko šiem soļiem – piemēram, gadījumā, kad mainās marķējums un tulkojums.

 

Tālāk informācija, kas tiek iesniegta CPNP, ar portāla palīdzību tiek iesniegta atbilstošajām kompetentajām institūcijām, kas ļauj vērot, analizēt un vērtēt tirgu, kā arī droši pasargāt no pelēkā tirgus vai kontrafakta produkcijas.

Kosmētikas produktu paziņojumu portāls - CPNP

Informācija ir pieejama centriem, kas pēta un apkaro indes, un citām analoģiskām institūcijām, kas izveidotas atsevišķās dalībvalstīs ar medicīniskās ārstēšanas mērķi un patērētāju drošības nodrošināšanu.

 

Atbildīgajai ES personai un zīmolu īpašniekiem ir pieejam CPNP tikai ar paziņojuma mērķi, viņi nevar pārlūkot citus produktus, par kuriem nav atbildīgi.

 

Sākot ar 2013.gada 11.jūliju CPNP kļuva absolūti obligāts visiem zīmolu īpašniekiem. Regula (ES) Nr.1223/2009 pieprasa iesniegt paziņojumu par jaunu produktu pirms produkta izvietošanas tirgū. Lai paziņotu par produktiem, kas satur nanomateriālus (16.pants), tas jādara 6 mēnešus pirms to izvietošanas ES tirgū.

 

Ja zīmola īpašnieks atrodas ārpus ES robežām, tikai Atbildīgajai personai ir piekļuve CPNP. Atbildīgā persona ES ir obligāta.

 

Tas fakts, ka produkts tika veiksmīgi reģistrēts caur CPNP portālu, ne obligāti nozīmē, ka dotais produkts atbilst visām Regulas (ES) Nr.1223/2009 prasībām.

 

Ražotājiem, kas pārdod kosmētiskos produktus zem sava vārda vai zīmola, jāpaziņo par produktiem ar savu kompānijas nosaukumu.