Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Kvalitatīvas produkcijas ražošana, CE marķējums.

EU sertifikācija. Apziņa par kvalitatīvu produktu ražošanu tagad kļūst par visas ražošanas komandas kolektīvu atbildību, sākot no konkrētā gala produkta projektēšanas un izgatavošanas. Kvalitatīva prece ir tāda, kurā prece atbilst pircēja cerībām, pircējs būs apmierināts un ticēs, ka prece ir pieņemama vai pat kvalitatīvāka, nekā pircējs gaidīja (Preces pazīmju un īpašību kopums, kas veicina tā spēju atbilst ņemot vērā patērētāju prasības). Ja viņa cerības nepiepildīsies, pircējs uzskatīs preci par nekvalitatīvu. Produkta kvalitāte nozīmē, ka kvalitāti var definēt kā produkta spēju izpildīt klienta vēlmes un vajadzības.