Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Materiāli, kas nonāk saskarē ar pārtiku (FCM) Regula (EK) Nr. 1935/2004

Regula (ES) Nr.1935/2004 par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem nosaka vispārējās prasības, kurām jāatbilst visiem gala materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti kontaktam ar pārtikas produktiem, bez zīmoga un ar zīmogu, neatkarīgi no izejvielu veida, kas tika izmantots ražošanā.

 

Likuma Pielikumam I ir materiālu un produktu grupu saraksts, kas ietver tos produktus, kuri jāaptver citos, atsevišķos, konkrētos tiesiskajos aktos:

 • aktīvi un viedie materiāli un produkti;
 • līmes;
 • keramikas izstrādājumi;
 • korķis;
 • gumijas izstrādājumi;
 • stikls;
 • jonu apmaiņas sveķi;
 • metāli un sakausējumi;
 • papīrs un kartons;
 • plastmasas;
 • drukas krāsas;
 • reģenerēta celuloze;
 • silikoni;
 • tekstila izstrādājumi;
 • laki un pārklājumi;
 • koks;
 • vasks.

 

Detalizētas prasības attiecībā uz šiem materiāliem ir ietvertas speciālās direktīvās. Konkrētas ES prasības tika noteiktas:

·        plastmasai (Regula (ЕS) 10/2011 ar labojumiem, Regula (ЕS) Nr. 282/2008 ar labojumiem 2015/1906);

·        keramikas izstrādājumi (Direktīvas: 84/500 / EEC un 2005/31 / ES);

·        reģenerēta celulozes plēve (Direktīva 2007/42 / ЕS);

·        gumija (Direktīva 93/11 / EEC).

 

Turklāt, plastmasas, pārklājumus un līmi aptver Regula (ES) 1895/2005, un tika izdoti akti visiem produktiem:

Regula (ЕS) Nr. 1935/2004.

Regula (ЕС) Nr. 2023/2006 ar labojumiem 282/2008.

Regula (ЕS) Nr. 450/2009.

Lēmums ЕS par 2,4,4'-trihlor-2'-hidroksidifenila ēteri.

 

Saskaņā ar ES likumdošanu nav noteiktas īpašas prasības attiecībā uz papīru un kartonu, drukas krāsām, lakām un pārklājumiem, metāliem un sakausējumiem, koku, korķi, stiklu, silikoniem, vasku, jonapmaiņas sveķiem, līmēm un tekstilu. Tāpēc to drošības vērtējums balstās uz nacionālajiem noteikumiem. Visi noteikumi, ko nosaka ES attiecībā uz materiāliem un produktiem, kas paredzēti kontaktam ar pārtikas produktiem, ir iekļauti nacionālajā likumdošanā.

 

Regula (ES) Nr.1935/2004 ir svarīgākais tiesiskais akts attiecībā uz materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti kontaktam ar pārtikas produktiem, kas tiek izmantots kā pamata tiesiskais akts visās Savienības valstīs. Saskaņā ar dotās Regulas 3.pantu, materiālus un produktus, kas kontaktē ar pārtikas produktiem, jāizgatavo saskaņā ar Labu ražošanas praksi (GMP), lai normālos un paredzamos izmantošanas apstākļos to sastāvdaļas nemigrētu ēdienā apjomā, kas var apdraudēt cilvēka veselību, izsaukt nelabvēlīgas izmaiņas ēdiena sastāvā vai tās organoleptisko rādītāju pasliktināšanos.