Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Pārtikas iepakošana, marķēšana.

Iepakojumam ir ļoti svarīga loma pārtikas rūpniecībā, jo tas pasargā pārtiku no sadalīšanās ārējo faktoru ietekmē (piemēram, temperatūra, gaisma, mitrums), kā arī novērš piesārņojumu no smaržām, mikroorganismiem un putekļiem. Tā kā šis aizsargiepakojums atrodas tiešā kontaktā ar pārtikas produktiem, tam jāatbilst ļoti stingrai likumdošanai, lai garantētu tā nekaitīgumu. Šī iemesla dēļ, atšķirībā no situācijas ar citiem materiāliem, jau vairāku gadu garumā pastāv speciāla likumdošana, kas nosaka pārtikas produktu drošības kontroles prasības plastikāta iepakojumam.

 

Plastikāta iepakojuma ražotāji veic dažādas rutīnas analīzes, tādas kā vispārējā migrācija (negaisīgi materiāli, kuri var nonākt pārtikā), specifiska migrācija (noteiktu vielu migrācija pārtikā), atlieku monomēra un atlieku šķīdinātāju no tintes saturs.

 

Prasības attiecībā uz marķējumu nav vienīgais dokuments, kas vērsts uz informācijas sniegšanu no piegādātāja klientam par pienācīgu plastikāta izstrādājuma izmantošanu.

 

Prasības attiecībā uz marķējumu pieprasa, lai materiāli un izstrādājumi, kas nesaskaras ar pārtikas produktiem, nepieciešamības gadījumā tiktu pavadīti ar speciālām instrukcijām, kas nosaka drošu un pienācīgu izmantošanu.

Materiāli, kas kontaktē ar pārtikas produktiem