Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Direktīva 2001/95/EK (GPSD) par produktu vispārējo drošību

Direktīva 2001/95/ES ir vērsta uz augsta vispārējās produkcijas drošības līmeņa nodrošināšanu visā Eiropas Savienībā patēriņa precēm, kuras neaptver ES nozares harmonizētā likumdošana. GPSD direktīva arī papildina nozares likumdošanas noteikumus dažos aspektos. Svarīgākais GPSD noteikums apgalvo, ka ražotājiem jāizvieto ES tirgū produkciju, kas ir droša. GPSD paredz arī tirgus uzraudzības noteikumus, kuru mērķis ir nodrošināt augstu patērētāju drošības un veselības aizsardzības līmeni.

Produktu sertifikācija

Saskaņā ar Direktīvas GPSD prasībām tika izveidota Rapex sistēma operatīvai informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm un Komisiju, taču tie nav produkti, kas apdraud pārtikas drošību. RAPEX sistēma ir izveidota ātrai informācijas apmaiņai par produktiem, kas rada nopietnu risku patērētāju veselībai un drošībai dažādās dalībvalstīs.

 

2009.gada 16.decembrī tika pieņemts lēmums 2010/15/ES, kas nosaka vadības principus Sabiedrības informācijas sistēmā “RAPEX”, kas tika dibināta saskaņā ar izziņošanas procedūru, ko nosaka Direktīva 2001/95/ES par produkcijas vispārējo drošību.

 

Vispārējā produktu drošības direktīva 2001/95/ES (GPSD) skar jebkuru produktu drošību, kam nav piemērojamas citas Eiropas Savienības (ES) direktīvas. Tomēr to reti apzinās vai izprot piegāžu ķēdes dalībnieki.

 

Direktīva nosaka ražotājiem un izplatītājiem piegādāt drošus produktus. Ražotājiem jāsniedz atbilstoša informācija, kas ļaus patērētājiem samazināt produkta riskus, ja šādi riski nav acīmredzami.

 

Ražotāji, kas uzskata vai kuriem ir pamatojums uzskatīt, ka produkts, kuru tie ir izvietojuši Eiropas Savienības tirgū, neatbilst spēkā esošajai Savienības harmonizācijai, nekavējoties jārealizē nepieciešamie korekcijas pasākumi, lai nodrošinātu produkta atbilstību prasībām. Gadījumā, ja ražotājam ir pamatojums uzskatīt, ka produkts apdraud veselību, drošību, apkārtējo vidi vai citas sabiedriskās intereses, nekavējoties jāinformē par to kompetentās dalībvalstu, kurās tika izvietota produkcija, nacionālās iestādes.

 

Direktīva 2001/95/ES par vispārējo produkcijas drošību (GPSD) paplašina produktu aptveri, uzliek jaunas saistības ražotājiem, izplatītājiem un dalībvalstīm, nodrošina aizvien vispusīgāku tirgus uzraudzību un ļauj ātri likvidēt bīstamus produktus no tirgus.